ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای ملی (Typ D) آلمان

Two people greeting each other at the airport
به‌روزرسانی 01.02.2024

آیا می‌توانم درخواست (Verpflichtungserklärung) نمایم؟

اگر شهروندان کشورهای غیر اروپایی قصد درخواست ویزای ملی جهت سفر به آلمان را دارند، باید نشان دهند که پول کافی برای هزینه های مدت‌زمان اقامت‌شان در آلمان را دارند. اگر شخص متقاضی برای ویزای ملی پول کافی برای گذراندن سفر خود در آلمان را نداشته باشد، فرد دیگری که در آلمان زندگی می‌کند، می‌تواند مصارف متقاضی ویزای ملی را ضمانت کند. این فرد می‌تواند خویشاوند، آشنا، شرکت و یا موسسه‌ای باشد که با ارائه مدارک در مورد موجودیت پول کافی، هزینه های مدت زمان اقامت متقاضی ویزای ملی در آلمان را ضمانت می‌کند. این سند می‌تواند هنگام درخواست ویزای به عنوان مدرک تامین مصارف مالی به سفارت آلمان سپرده شود. نام این سند «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» (Verpflichtungserklärung) است. این مدرک هنگام درخواست برای ویزاهای زیر می‌تواند به عنوان سند تامین مصارف‌مالی مورد قبول قرار گیرد.

همه اطلاعات در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای اقامت طولانی‌مدت در آلمان را در این صفحه بخوانید. این‌که تحت چه شرایطی می‌توانید ویزای ملی آلمان را دریافت کنید، به بخش دزخواست ویزای ملی (Nationales Visum) مراجعه کنید.

همه اطلاعات در مورد «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» برای درخواست ویزای ملی آلمان

ضمانت پرداخت هزینه‌ها «Verpflichtungserklärung» چیست؟

اگر شما خواهان دریافت ویزای آلمان استید، باید ثابت کنید که هنگام اقامت‌تان در آلمان از عهده مصارف مالی خود بر می‌آیید. اگر خودتان شخصا توانایی پرداخت هزینه‌های سفر خویش به آلمان را نداشته باشید، فرد دیگری می‌تواند برای برای دریافت ویزا (ویزای دانشجویی، ازدواج، کاریابی و غیره) نامه «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» (Verpflichtungserklärung) ارائه کند.

این فرد تعهد می‌نماید که در مواقع اضطراری مصارف متقاضی ویزا در آلمان را میپردازد. این تعهد شامل هزینه‌های محل اقامت، غذا، درمان و یا اخراج از آلمان هم می‌شود.

برای ارائه « ضمانت پرداخت هزینه‌ها » باید چه شرایطی داشته باشم؟

برای ارائه ضمانت پرداخت هزینه‌ها  «Verpflichtungserklärung» باید شرایط زیر را برآورده کنید:

 • محل زندگی شما در آلمان ثبت شده باشد.
 • شما باید تابعیت آلمانی، تابعیت یک کشور اتحادیه اروپا، تابعیت ایسلند، لیختن اشتاین یا نروژ، یا اجازه اقامت آلمان را داشته باشید.

لطفاً توجه داشته باشید: اقامت شما در آلمان باید بیش‌تر از مدت زمان اقامت فرد متقاضی ویزا باشد.

مهم: افرادی که اقامت موقت از نوع «Aufenthaltsgestattung »، دولدونگ  و یا «Fiktionsbescheinigung» داشته باشند، نمی‌توانند درخواست «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» نمایند.

 • درآمد یا پس‌انداز کافی دارید و می‌توانید شواهدی در این مورد ارائه دهید. اطلاعات در مورد چگونگی ثابت کردن پول و اینکه چقدر باید پول داشته باشید را در بخش های اخر این صفحه بخوانید.
چگونه ثابت کنم که پول کافی برای ضمانت پرداخت هزینه‌های یک فرد برای درخواست ویزا را دارم؟

اینکه چه مدارکی که می‌توانند به عنوان مدرک تامین مالی تایید شوند، بستگی به وضعیت کاری شما دارد.

اگر کارمند هستید:

 • مدرک درآمد مالی شش‌ماه اخر شما.  اگر هر ماه مدرک درآمد مالی‌تان را دریافت نمی‌کنید، آخرین مدرک درآمد مالی و هم‌چنان صورت حساب‌های بانکی خویش طی شش ماه گذاشته را ارائه کنید.

اگر بازنشسته هستید:

 • برگه بازنشستگی

من پول بیکاری دریافت می کنم:

 • برگه که نشان دهد شما چقدر پول بیکاری دریافت می‌کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: در صورتی که شما پول بیکاری ۲(Arbeitslosengeld II) و یا پول سوسیال دریافت می‌کنید، نمی‌توانید درخواست «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» نمایید.

من شغل آزاد دارم (selbständig):

 • آخرین مدرک مالیاتی یا مدرکی از مشاور مالیاتی در مورد درآمد خالص شما در شش ماه گذشته.
 • مدرک عضویت بیمه درمانی و مقدار آن. در صورتی که بیمه خصوصی دارید، مدرک بیمه درمانی از یک شرکت بیمه‌درمانی.
برای درخواست «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» باید چقدر پول داشته باشم؟

این‌که آیا می‌توانید نامه  ضمانت پرداخت هزینه‌ها  «Verpflichtungserklärung» ارائه کنید یا خیر،، بستگی به هدف سفر فردی دارد که قرار است به آلمان بیاید. (آوسبلدنگ، ازدواج یا هدف دیگری). هم‌چنان درخواست شما بستگی به این دارد که خودتان ازدواج کرده‌اید یا مصارف افراد دیگری (همسر یا فرزندان تان) را می‌پردازید یا خیر.  برای معلومات در مورد این‌که شما چه نیازمندی‌های را جهت درخواست ضمانت پرداخت هزینه‌ها  «Verpflichtungserklärung» باید برآورده کنید، بهتر است به اداره خارجیان (آوسلندربهوردر) که مسوولیت رسیدگی به پرونده شما را دارد مراجعه نمایید.

اینجا چند نمونه از شرایط درخواست در سال ۲۰۲۴ را برای شما آماده نموده‌ایم تا در مورد حداقل سطح درآمد‌تان جهت درخواست سند ضمانت پرداخت هزینه‌ها  «Verpflichtungserklärung» بیشتر بدانید.

برای درخواست نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها  «Verpflichtungserklärung» برای فردی که می‌خواهد جهت تحصیل یا آوسبلدونگ به آلمان بیاید، باید حد اقل۲۴۵۰ یورو درآمد خالص داشته باشید. در صورتی که می‌خواهید هزینه‌های یک زوج با یک طفل‌شان را بپردازید، باید ماهانه حداقل ۳۴۰۰ یورو درآمد خالص داشته باشید. اگر قصد دارید که هزینه‌های مالی دو تن را در آلمان بپردازید، باید حداقل ماهانه ۳۹۳۵ یورو درآمد خالص داشته باشید. در صورتی که خواهان پرداخت هزینه‌های زندگی افراد بیش‌تری هستید، باید درآمد مالی شما نیز بیش‌تر باشد.

برای ارائه نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها  «Verpflichtungserklärung»  برای فردی که می‌خواهد به هدف کار یا ازدواج به آلمان بیاید، باید حداقل ماهانه ۲۵۹۰ یورو درآمد خالص داشته باشید. اگر می‌خواهید برای یک زوج با طفل‌شان ضمانت کنید، باید ماهانه حداقل ۳۵۹۰ یورو درآمد خالص داشته باشید. اگر قصد دارید که هزینه‌های مالی دو تن را در آلمان بپردازید، باید حداقل ماهانه حداقل ۴۰۲۹ یورو درآمد خالص داشته باشید. در صورتی که خواهان پرداخت هزینه‌های زندگی افراد بیش‌تری هستید، باید درآمد مالی شما نظر به تعداد افرادی که دعوت می‌کنید نیز بیش‌تر باشد.

برای ارائه نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها  «Verpflichtungserklärung» برای فردی که می‌خواهد  جهت آموزش زبان آلمانی یا رفتن به مدرسه به آلمان بیاید، باید حد اقل ۲۴۱۰ یورو درآمد خالص داشته باشید. در صورتی که می‌خواهید هزینه‌های یک زوج با یک طفل‌شان را بپردازید، باید ماهانه حداقل ۳۳۴۰ یورو درآمد خالص داشته باشید. اگر قصد دارید که هزینه‌های مالی دو تن را در آلمان بپردازید، باید حداقل ماهانه ۳۹۰۶ یورو درآمد خالص داشته باشید. در صورتی که خواهان پرداخت هزینه‌های زندگی افراد بیش‌تری استید، باید درآمد مالی شما نیز بیش‌تر باشد.

خوب است بدانید: اگر درآمدتان به تنهایی کافی نیست، می‌توانید به همراه افراد دیگر گواهی ضمانت پرداخت هزینه‌ها را نیز درخواست دهید. بهتر است برای این کار اطلاعات مورد نیاز را از اداره‌ی مهاجرت محل زندگیتان دریافت کنید.

نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها «Verpflichtungserklärung» چقدر اعتبار دارد؟

بعد از ارائه نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها  «Verpflichtungserklärung»  این درخواست به مدت شش‌ماه به عنوان تعهد برای تامین مصارف مالی مورد استفاده قرار میگیرد. از زمان فرستادن این نامه برای صدور ویزا نباید بیش از شش‌ماه زمان بگذرد.

تا زمانی که دریافت‌کننده ویزای در آلمان زندگی می‌کند و این کشور را ترک نکرده یا اجازه اقامت دیگری دریافت نکرده است، شما مسئول پرداخت تمام مصارف دریافت کننده ویزا هستید. تعهد شما در برابر  دریافت‌کننده ویزا بعد از پنج‌سال به پایان می‌رسد. تا پایان این‌ مدت شما باید تمام هزینه‌های شخصی فرد را در شرایط خاص نیز بپذیرید. در صورتی که دریافت‌کننده ویزای طی این مدت زمان از دولت قرض‌دار شود، شما باید قرض او را هم به دولت بپردازید.

مهم: پس از این‌که ویزا صادر شد، شما نمی‌توانید نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها را پس بگیرید.

بعد از ارائه نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها چه مسوولیت‌های دارم؟

بعد از ارائه نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها شما می‌پذیرید که تمام هزینه‌های دریافت‌کننده ویزای توریستی در آلمان به عهده شماست. این هزینه‌ها می توانند شامل مصارف زیر باشند:

 • هزینه‌های  زندگی (غذا، لباس و غیره)
 • هزینه‌های محل اقامت
 • هزینه مراقبت‌های درمانی
 • هزینه‌های اخراج احتمالی از آلمان

در صورتی که دریافت‌کننده ویزای آلمان از دولت قرض‌دار باشد، شما مسوولیت بازپرداخت آنرا نیز دارید.

برای درخواست نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای ویزا کجا مراجعه نمایم؟

برای درخواست نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها  باید به اداره خارجیان یا (آوسلندربهورده) شهری که در آن زندگی می‌کنید مراجعه کنید.  باید خودتان بصورت حضوری به اداره خارجیان یا (آوسلندر بهورده) مراجعه نموده و مدارک لازم را با خود ببرید.  برای دریافت آدرس نزدیک‌ترین دفتر اداره خارجیان یا (آوسلندر بهورده) به وبسیایت bamf.de مراجعه نمایید.

جهت سپردن مدارک باید قبلا از اداره خارجیان یا (آوسلندر بهورده) وقت بگیرید. قرار ملاقات را نیز می‌توانید در وبسایت اداره خارجیان (آوسلندر بهورده) شهرتان بوک کنید. اگر بصورت آنلاین امکان بوک کردن قرار ملاقات را نداشتید، بصورت مستقیم تماس گرفته و ترمین بگیرید. اگر می‌خواهید برای افراد زیادی درخواست نمایید، نیاز است برای چند نفر وقت بگیرد. اگر  می‌خواهید فقط برای یک زن و شوهر یا والدین با فرزندان زیر سن‌شان درخواست  نمایید، همان یک قرار ملاقات کافی است. درخواست برای هر فرد ۲۹ یورو هزینه دارد.

برای درخواست نامه (Verpflichtungserklärung) به چه مدارکی نیاز دارم؟

برای رفتن سر قرار با اداره خارجیان (آوسلندر بهورده) برای درخواست، باید مدارک زیر را  به همراه داشته باشید:

 • فرم خانه‌پری شده (Angaben zur Verpflichtungserklärung) برای هر یک از افرادی که شما ضمانت تامین مصارف مالی‌شان را می‌نمایید.
 •  استثنا: برای یک زوج یا والدین با فرزندان زیر سن‌شان ارائه یک نامه «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» کافی است. فرم مذکور را می‌توانید از وبسایت اداره خارجیان (آوسلندربهور) شهری که در آن زندگی می‌کنید، بدست آورید.
 • فرم پر شده  (Belehrung zur Speicherung und Nutzung der Antragsdaten im VIS)
 • فرم بدون امضا (Zusatzerklärung zur Verpflichtungserklärung). فرم مذکور را می‌توانید از وبسایت اداره خارجیان (آوسلندربهور) شهری که در آن زندگی می‌کنید، بدست آورید.
 • مدرک درآمد مالی
 • کارت‌شناسایی یا اجازه اقامت و پاسپورت تان.
 • سند ثبت محل اقامت‌تان (Meldebestätigung)
 • کپی پاسپورت شخصی که شما خواهان ضمانت تامین مصارف مالی او استید.
 • مدرکی در مورد مقدار کرایه خانه‌تان. این می‌تواند برگه‌های بانکی باشد که ثابت کند شما ماهانه چقدر اجاره خانه می‌پردازید. اگر خانه شخصی دارید، سند مالکیت خانه‌تان (Grundbuchauszug). و یک مدرک در مورد هزینه های ماهانه زندگی شما(Kontoauszug).
 • مدارکی در مورد هزینه های ماهانه. مثلا  قسط موتر یا بیمه‌های اضافی.
 • در صورتی که هزینه‌های فرد دیگری (همسر طلاق گرفته یا اطفال تان) را می‌پردازید، مدرکی در مورد مقدار هزینه‌های آن‌ها.
 • برگه‌های مصرف و  واریز شدن پول  از حساب بانکی‌تان طی یک ماه اخیر (Kontoauszüge)
 • اگر شما کارمند هستید، تاییدی از صاحب کارتان که شما هم‌چنان به شغل تان ادامه می‌دهید. این مدرک باید با جزییات باشد که مثلا شما چه مسوولیت‌های دارید، اینکه قرداد کارتان موقتی است یا دائم.

لطفاً توجه داشته باشید: ممکن است اداره خارجیان (آوسلندر بهورده) از شما مدارک بیش‌تری نیز بخواهد.

بعد از ترمین با اداره خارجیان باید چه کار کنم؟

اگر تمام مدارک شما کامل باشد، اداره خارجیان (آوسلندر بهورده) مستقیماً در همان روزی که ترمین دارید درخواست (Verpflichtungserklärung) را تایید می‌کند. پس از تایید و دریافت نامه، باید آنرا برای شخصی که قصد سفر به آلمان را دارد، بفرستید. سپس شخض مذکور این سند را با تمام مدارک دیگر به سفارت آلمان می‌سپارد. این‌که آیا برای شخص متقاضی ویزا داده خواهد شد یا نه، بستگی به تصمیم سفارت آلمان دارد.

از کجا می‌توانم در مورد درخواست"ضمانت پرداخت هزینه‌ها" برای پذیرش پناهجویان معلومات دریافت کنم؟

در حال حاضر برنامه‌های پذیرش پناهجویان برای اتباع کشورهای سوریه و عراق و آن هم فقط در بعضی از ایالت‌ها ممکن است. برای معلومات بیش‌تر در این مورد به سایت proasyl.de مراجعه نمایید.

توجه!

ارائه ااطلاعات نادرست یا ناقص بصورت عمدی جهت دریافت تاییدی (Verpflichtungserklärung) می‌تواند باعث جریمه نقدی یا زندان رفتن شود.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: