د اروپايي ټولنې د اوږدمهاله استوګنې اجازه

کولای شم د اروپايي‌ ټولنې د اوږدمهاله استوګنې اجازه ترلاسه کړم؟

د استوګنې د دايمي اجازې تر څنګ د استوګنې د اجازې يو بل ډول هم شته چې د اروپايي ټولنې د اوږدمهاله استوګنې اجازه (Daueraufenthalt – EU) ورته وايي او د دايمي استوګنې د اجازې يو ځانګړی ډول دی. د دې اجازې په درلودلو او د ځينو ځانګړو شرطونو په پوره کولو سره په نورو اروپايي هېوادونو کې هم د استوګنې او کار اجازه ترلاسه کولای شئ. دا اجازه هم نامحدوده ده او د جرمني د دايمي استوګنې د اجازې تر څنګ يې ترلاسه کولای شئ. د جرمني د دايمي استوګنې اجازې په اړه بشپړ مالومات زموږ په بل څپرکي کې ترلاسه کولای شئ.

په څه بايد ځان وپوهوم؟

کولای شم د اروپايي ټولنې د اوږدمهاله استوګنې اجازه ترلاسه کړم؟

څه ډول د اروپايي ټولنې د اوږدمهاله استوګنې اجازه ترلاسه کړم؟

د بل اروپايي هېواد د استوګنې اجازې ترلاسه کولو لپاره بايد کوم شرايط پوره کړم؟

ښايي د اروپايي ټولنې د اوږدمهاله استوګنې اجازه له لاسه ورکړم؟

مهم

د اروپايي ټولنې د اوسېدو اجازه په نورو اروپايي هېوادونو کې د اوسېدو لپاره يوازينۍ لار نه ده. ماهر او متخصص کارکوونکي کولای شي د استوګنې نورې اجازې هم ترلاسه کړي. په دې اړه د زياتو مالوماتو لپاره په اړوند هېواد کې له مشورتي دفترونو سره اړيکه ونيسئ. د جرمني د استوګنې اجازې ترلاسه کولو لپاره زموږ نور مالوماتي څپرکي کتلای شئ.