Almanya'da Kadın Hakları

Güncelle 07.03.2024

Bir kadın olarak nasıl haklara sahibim?

Yasalar birçok ülkede kadın haklarını korusa da, çoğu toplumda kadınlar için eşit haklar hala tam olarak mümkün değil. Almanya'da bu durum, özellikle iş ve siyaset alanındaki fırsat eşitsizliğinde açıkça görülüyor. Bunun yanı sıra, kadına karşı cinsel ve aile içi şiddet ve uluslararası kadın ticareti de dikkat edilmesi gereken başlıca konular arasında geliyor. Almanya'da kadınlar, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında toplumda daha görünür hale gelmiş durumda olsalar da, maalesef kadın hareketi hala hedefine ulaşmaktan çok uzak.

Bilmem Gerekenler

İş ve Siyasette Kadın Kotası

Genel Eşit Muamele Yasası'na (AGG) göre Almanya'da kadın ve erkeklerin eşit olduğu düşünülmektedir. Ancak kadınların büyük bir yüzdesi erkeklerle aynı veya daha yüksek eğitim ve yeterliliğe sahip olsa da, Almanya'daki yönetici pozisyonlarında hala çok az kadın bulunmaktadır.

Kadınların üst pozisyonlarda varlığını arttırmak için, kadın ve erkeklerin özel ve kamu hizmetinde yönetici pozisyonlarına eşit katılımına dair yasa (FüPoG), Mayıs 2015'ten bu yana yürürlüğe girdi ve Ağustos 2021'de uzatıldı (FüPoG II). Bu yasa, büyük özel ve kamu şirketlerinin denetleme komitelerinde, yönetim kurullarında ve üst yönetim pozisyonlarında kadın oranının arttırılmasını zorunlu tutar. Bu sözde "kadın kotası" hala tartışılıyor. Yasa yürürlüğe girdiğinden bu yana, sözü edilen pozisyonlardaki kadınların oranı biraz da olsa artmış durumda.

Bu durum siyasal alanda da aynı, kadınların siyasal alandaki temsili yeterli değil. Almanya'da Şansölye’nin (Angela Merkel) 16 yıl boyunca kadın olmasına rağmen, kadınların siyasal alanda genel olarak ve özellikle de yerel düzeydeki oranı hala erkeklerden daha düşük durumda. Alman partilerinin kadın kotası konusuna farklı yaklaşımları var. Bazı partiler bu kotayı sağlamış olsalar da, bu durum her partide aynı değil. Bununla birlikte, genel olarak, siyasal alanda kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımları teşvikiyle ilgili yoğun çabalar sürdürülüyor.

Cinsiyetiniz nedeniyle ayrımcılığa uğramış olduğunuzu düşünüyorsanız, 030 - 18555 1855 numaralı telefondan Ayrımcılıkla Mücadele Ofisine danışabilir veya ofisin web sitesinden yakınınızdaki bir danışma merkezine ulaşabilirsiniz.

Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Derneğinin sayfasında, bölgenizdeki ayrımcılıkla mücadele danışmanlık merkezlerini bulabilirsiniz.

Düşük Ücretler ve Ücretsiz İş Gücü

Ortalama olarak, Almanya’da kadınlar erkeklerden daha az kazanıyorlar. Bu kısmen kadınların, daha düşük ödemelerin yapıldığı, sosyal hizmetler gibi, alanlarda çalışmalarından kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra kadınlar, çalıştıkları işlerde erkek meslektaşlarından daha az para kazanıyorlar. Yıllardır politikacılar ücret eşitliğini teşvik etmek için çeşitli tasarılar üzerine tartışıyorlar fakat şu ana kadar durumda pek bir değişiklik olmadı. Almanya'da bu konuyla ilgili farkındalığı artırmak için bir gün "Ücret Eşitliği Günü" olarak adlandırılmıştır.

Ayrıca, ev halkının sorumluluğu, çocukları büyütme ve hasta ya da yaşlı aile üyelerine bakma gibi durumlar hâlâ esas olarak kadınların omuzlarına yüklenmiştir - bunlar genellikle iş olarak algılanmayan ve karşılığında hiçbir ücret ödenmeyen görevlerdir. Aynı durum, genelde kadınlar tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel gönüllü çalışmalar için de geçerlidir.

Her ne kadar gün geçtikçe daha fazla kadın iş hayatına katılmaya başlasa da, Almanya'daki pek çok ailede, erkek hala ev işlerine katkıda bulunmak zorunda olmayan evin reisi olarak görülüyor.

Almanya'da iyi ücretli bir iş bulmak için, ilk adım Almanca öğrenmekten geçiyor. Entegrasyon kurslarına düzenli katılıma ek olarak, BAMF ayrıca özel ebeveyn entegrasyon kursları ve kadınlar için entegrasyon kursları da sunmaktadır. Bu tür kurslarda, çocuk bakımı ve okul sistemi hakkında da bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu konuda, yerel göç danışma merkezlerinden, Yabancılar Dairesinden (Ausländerbehörde “), İş Bulma Kurumundan veya İş Merkezinden bilgi alabilir veya doğrudan entegrasyon kursları veren okullarla iletişime geçebilirsiniz.

Stark-im-beruf.de adresinde, annelerin iş hayatına geri dönmelerine yardımcı olan göçmenlik danışma merkezlerinin bir listesini bulabilirsiniz. Bu merkezlerin bazıları, kadın mültecilere özel yardım sunmaktadır.

Kürtaj Hakkı

Almanya'da, belirli koşullar altında, hamileliğinizi sona erdirme hakkına sahipsinizdir. Kürtaj, sadece hamileliğin ilk 12 haftası sırasında, hamilelik danışmanlığı aldıktan sonra ve bir doktorun huzurunda gerçekleştirilebilir. 12 haftadan sonra, kürtaj sadece istisnai durumlarda mümkündür. Hamilelik bölümümüzde konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Birisinin hamileliğinizi sona erdirmek için sizi zorlaması durumunda veya olası bir kürtajla ilgili herhangi başka bir sorunuz varsa, lütfen İhtiyaç Halindeki Hamile Kadınların yardım hattına başvurun: 0800 40 40 020. Ayrıca yaşadığınız bölgedeki danışma merkezinin nerede olduğunu da familienplanung.de web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Kadın Sünnetinin (Genital Mutilasyon) Yasaklanması

Almanya'da kadın sünneti yasaktır. Eylül 2013'ten bu yana, kadın sünneti yapanların hapis cezasına çarptırılmalarına (§226A Ceza Yasası) karar verilmiştir. Bazı ebeveynlerin kızlarını başka bir ülkeye götürüp bu operasyonu orada gerçekleştirmeleri dahi Alman ceza hukuku kapsamında yargılanmaktadır. 2005'ten bu yana, kadın sünnetti toplumsal cinsiyete dayalı işkence ve iltica başvurusu için meşru bir neden olarak kabul edilmekte olsa da, bu nedenle sığınma veya mülteci statüsü verilen çok sayıda kadın bulunmamaktadır.

Kadın sünneti genelde, çişini tutamama, ağrı, şiddetli kanama, cinsel ilişki ve doğum sırasında zorluk, kısırlık, yüksek HIV ve hepatit riski, kan zehirlenmesi ve tetanos, şok, ruhsal travma ve depresyon gibi durumlara sebep olmaktadır. Cinsel tatmin genellikle sünnetten sonra artık mümkün değildir. Sünnet sırasında ya da sonrasında birçok kız hayatını kaybetmektedir.

Eğer sünnete maruz kaldıysanız ya da böyle bir risk altındaysanız, 08000 11 60 16 numaralı telefondan Yardım Hattı ile temasa geçiniz; günün her saati size birçok dilde yardımcı olabilecek kişilere ulaşabilirsiniz.

Almanya'da, klitorisin yeniden yapılması olasılığı vardır. Plastik cerrahlar tarafından  rekonstrüktif ameliyatlar yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için bir jinekoloğa danışabilirsiniz. Berlin'de bulunan "Kadın Sünneti Kurbanları Merkezi" (Desert Flower Center Waldfriede - DFC), kadın sünnetine maruz kalmış kadınlara ve genç kızlara yardım etmek için kurulmuştur. Bu merkezde, kadın sünnetinin sebep olduğu sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik etkiler de, ücretsiz ve kişinin kimliği saklı tutularak tedavi edilmektedir. Bu merkeze başvurmak için sağlık sigortasına ihtiyacınız yoktur.

Kadınlara özgü, meşru iltica nedenleri

Sadece kadınları tehdit eden ya da kadınları daha fazla etkileyen zulüm çeşitleri vardır. Bu zulüm çeşitleri şunlardır:

 • Siyasi, etnik veya dini bağlamda gerçekleşmiş şiddet eylemleri (örneğin Irak'taki IŞİD teröristleri tarafından Yezidi kadınlarının kaçırılması, köleleştirilmesi ve onlara tecavüz edilmesi).
   
 • Kadınlara yönelik zulüm, ör. işkence, taşlama ya da zorla kürtaj ya da egemen normların ve ahlaki kavramların uygulatmak amacıyla tehdit etme.
   
 • Kadınların toplumdaki ikinci sınıf vatandaş pozisyonu olması sonucu özel alanlarında devletin göz yummasıyla yaşadıkları zulüm; kadın sünneti, zorla evlilik veya çocuk yaşta evlilik, zorla fuhuş, cinsel şiddet, asit saldırısı ve kadın ve kız çocuklarının ticareti gibi.

Kadına yönelik zulmün kurbanı iseniz, iltica prosedürünüz sırasında, BAMF'daki mülakatınız için kadın görüşmeci ve tercüman talebinde bulunabilirsiniz. İlk önce bir danışma merkezinden danışmanlık almalı veya bir avukatla konuşmalısınız. BAMF, kadına özgü iltica nedenlerini, sığınma ve iltica için nadiren geçerli bir sebep olarak kabul eder. Danışma merkezlerini proasyl.de adresinde bulabilirsiniz. İltica prosedürü hakkında daha fazla bilgi için “İltica Prosedürü” bölümümüze bakabilirsiniz.

Çocuk Evliliği

İki taraftan birinin 18 yaşın altında olduğu herhangi bir medeni veya dini evlilik “çocuk evliliği” olarak kabul edilir. Temmuz 2017’den bu yana, Alman yasalarına göre, ancak 18 yaş ve üstü olması durumunda evliliğe izin verilmektedir. Almanya dışındaki çocuk evliliğine ilişkin yasalar da daha katı hale gelmiştir. Eşlerden en az birinin evlilik zamanında 16 yaşın altında olması durumunda, birliktelikleri otomatik olarak geçersiz sayılır. Bazı sıkıntılı durumlar haricinde, 16 ila 18 yaşları arasında kayıtlı olan evlilikler de yargı kararı ile geçersiz sayılmaktadır.

Çocuk evliliğin kurbanlarının esas olarak kız çocukları olduğu söylenebilir.

Çocuk evliliğine ek olarak, zorla gerçekleştirilen evlilikler de büyük bir sorundur. Evlilik, iki eşten en az birinin rızasına göre gerçekleşirse, evliliğin zorunlu bir evlilik olduğu düşünülür. Bu durum, aile veya bir evlilik ajansı tarafından aracılık edilen ve iki tarafın da rızasıyla gerçekleştirilen "düzenlenmiş evlilik" durumundan farklıdır. 2015 yılının Şubat ayından bu yana, zorla gerçekleştirilen evlilikler özellikle ciddi bir baskı vakası (Ceza Yasası §240) olarak görülmekte ve Almanya'da ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır.

Almanya'da yaşayan bir eşle aile birleşimi, zorunlu evlilik olarak sınıflandırılması durumunda mümkün değildir. Evli çiftin yaşları arasında büyük bir farklılık olması veya yetkililerin iki eşin birbirini tanımadıklarından şüphelenmeleri durumunda, bu tür evlilikler özellikle incelenecektir.

Eğer çocuk evliliği veya zorla evlilik kurbanıysanız ya da bu tür bir risk altındaysanız, Aşağı Saksonya'nın 0800 06 67 88 8 numaralı zorla evlilik kriz hattını arayarak ya da ya da zwangsheirat@kargah.de e-posta  adresine yazarak yardım isteyebilirsiniz. Buradaki personel Pazartesi'den Perşembe'ye 09:00-16:00 ve Cuma günü 09:00-13:00 saatleri arasında birçok farklı dilde hizmet vermektedir. Ayrıca 08000 11 60 16 numaralı telefondan yardım hattını da arayabilirsiniz. Yardım hattında, 24 saat ve birçok farklı dilde destek alabilirsiniz.

Seks İşçiliği ve Kadın Ticareti

Fuhuş Almanya'da 2001 yılından beri yasaldır ve meşru bir iş olarak görülmektedir. Bu yasa değişikliği, seks işçilerini istismar etmeyi suç sayarak daha iyi koruma sağlamayı amaçlıyordu. Ne yazık ki, yasa istenen etkiyi sağlayamamıştır ve istismar ve insan ticareti büyük bir sorun olmaya devam etmektedir.

İnsan ticareti (buna fuhuş adına yapılan kadın ticareti de dahil) ciddi bir insan hakları ihlalidir. Modern bir kölelik biçimi olarak adlandırılan bu durum, AB’nin insan ticaretine karşı olan yönergesine rağmen organize suç örgütleri tarafından yapılmaya devam edilmektedir.

Eğer bir kadın olarak kadın ticareti kurbanıysanız ve yardıma ihtiyacınız varsa, 08000 11 60 16 numaralı telefondan Yardım Hattı ile temasa geçebilirsiniz. Birçok farklı dilde hizmet veren bu hatta günün her saati ulaşabilirsiniz.

Kadına Yönelik Şiddet

Kadına yönelik şiddetin pek çok farklı şekilde ve maalesef sıklıkla gerçekleşmektedir. En sık rastlanan durum ise aile içinde gerçekleşen şiddettir. Federal Aile,Yaşlılar,Kadınlar ve Gençlik Bakanlığının (BMFSFJ) yaptığı bir araştırmaya göre, Almanya'daki her dört kadından biri, hayatında en az bir kez aile içi şiddet mağduru olmuştur. Kadınları korumak adına, 2002'de Şiddete Karşı Koruma Yasası yürürlüğe konulmuştur. Bu yasa, polisin şiddete maruz kalan kadını korumak için acil ve mahkeme kararı olmadan tedbirler almasına izin vermektedir. Örneğin böyle bir durumda, fail, paylaşılan evi hemen terk etmek zorunda kalabilir.

Peki kadına karşı şiddet nasıl tanımlanıyor? BM Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’ne göre, şiddet, bir kadına yalnızca cinsiyeti nedeniyle fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya sıkıntı veren her türlü eylemi içermektedir. Aynı durum, bu türden şiddet eylemleriyle tehdit edilme, baskı yapılma ve özgürlüğün keyfi olarak mahrumiyet tehdidi için de geçerlidir, ör. bir kadını özgür iradesi dışında özel veya kamusal bir alana hapsetme.

Almanya'da danışmanlık merkezleri veya kadın sığınma evleri dahil olmak üzere, fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddete maruz kalmış kadınlara hizmet veren birçok farklı yardım kurumu bulunmaktadır. Kadın sığınma evi, şiddet olaylarından etkilenen kadınların sığınabilecekleri güvenli bir alandır. Kadınlar, maruz kaldıkları tehlikeli durum hali çözümlenene kadar orada yaşayabilirler. Bu evlerin adresleri gizlidir, yani kimsenin sizi orada bulması mümkün değildir. Ne yazık ki, yeterli kadın sığınma evi bulunmamaktadır ve olanlarda boş bir alan bulmak çoğu zaman zor olabilir, fakat orada çalışanlar kesinlikle bir yol bulmanıza yardımcı olacaklardır.

www.frauen-gegen-gewalt.de ve frauenhauskoordinierung.de adreslerinde kendi dilinizde bir danışma merkezi veya yakınınızdaki bir kadın sığınma evini bulabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman arayabileceğiniz özel bir Yardım Hattı da vardır. Birçok farklı dilde hizmet veren görevlilere 08000 116 016 numaralı telefondan günün her saati ulaşabilirsiniz.

Bu konuda daha fazla bilgi için “Aile İçi Şiddet” bölümümüze bakabilirsiniz.

Cinsel Şiddet: Tecavüz, Cinsel Baskı ve Taciz

Cinsel tacizin, cinsel baskıya ya da tecavüze kadar uzanması olası bir durumdur. Cinsel baskı, şiddet veya şiddet tehdidi ile mağdurun iradesine karşı işlenen cinsel eylemleri ifade eder. Cinsel baskının nihai biçimi tecavüzdür. Eğer biri ya da birileri;

 • isteğiniz dışında size dokunuluyorsa,
 • gözlerini ayırmadan size bakıyorsa,
 • sözle taciz ediyorsa,
 • cinsel ilişkiye zorluyorsa,
 • zorla ve isteğiniz dışında cinsel ilişkinizi başkasına ya da başkalarına izlettiriyorsa,
 • size cinsiyetiniz ve cinsel kimliğiniz üzerinden hakaret ediyorsa,
 • size uygunsuz ve bayağı sözcüklerle sesleniyor veya sizden bu şekilde bahsediyorsa,

cinsel taciz mağdurusunuzdur.

Cinsel tacize, kamusal alanda, evde veya işte, bir yabancı, akraba, arkadaş, meslektaş veya patron tarafından maruz kalabilirsiniz.

Cinsel taciz, baskı veya tecavüz Almanya'da, diğer birçok ülkede olduğu gibi, cezai suçlar arasındadır. Mağdurlar ya doğrudan polise gidebilir ya da bir danışma merkezine başvurabilir (tercih ederseniz isminizi gizli tutarak) ve yardım alabilirler. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan birçok kadın, yolculukları sırasında ve hatta Almanya'ya geldikten sonra da cinsel şiddete maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedirler. Yaşadıklarınız hakkında konuşmak isterseniz, danışma ve terapi merkezlerinden yardım alabilirsiniz. Hala tacize uğramaya devam ediyorsanız veya tehdit altındaysanız, örneğin bulunduğunuz mülteci barındırma merkezinizde, bu merkezlerdeki sosyal hizmet uzmanlarıyla iletişim kurabilir veya bağımsız bir danışma merkeziyle irtibata geçebilirsiniz. Güvenli bir yerde yaşamınızı devam ettirmeye hakkınız vardır.

www.frauen-gegen-gewalt.de ve frauenhauskoordinierung.de web siteleri üzerinden, yakınızdaki bir ofisten kendi dilinizde bir danışma oturumu talep edebilirsiniz. Ayrıca 08000 116 016 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz bir Yardım Hattı da bulunmaktadır.  Birçok farklı dilde hizmet veren bu hatta günün her saati ulaşabilirsiniz.

Önemli: YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'daki kadınların yarısı hayatları boyunca en az bir kez cinsel saldırıya uğradıklarını bildirmişlerdir. Ancak, pek çoğu, korku ya da utanç yüzünden bunun hakkında konuşmaya cesaret edememişlerdir.

Bu tür konularda farkındalık yaratmak isteyen birçok kampanya yapılmaktadır. Bunun güncel bir örneği de #metoo kampanyasıdır. Bu gibi kampanyalar, kadınların seslerini yükseltmelerinin ve cinsel şiddeti görünür kılmanın ne kadar hayati olduğunu göstermektedir.

Önemli

Almanya'da fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan kadınlar için danışma merkezi veya kadın sığınma evleri gibi birçok irtibat noktası bulunur. Kadın sığınma evi, şiddete maruz kalan kadınların korunabileceği bir yerdir. Durumunuz bir sonuca varana kadar bu gibi evlerde kalabilirsiniz. Bu evlerin adresleri gizlidir, yani kimse sizi orada bulamaz. www.frauen-gegen-gewalt.de ve frauenhauskoordinierung.de web siteleri üzerinden, yakınızdaki bir ofisten kendi dilinizde bir danışma oturumu talep edebilirsiniz. Ayrıca 08000 116 016 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz bir Yardım Hattı da bulunmaktadır.  Birçok farklı dilde hizmet veren bu hatta günün her saati ulaşabilirsiniz.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: