Виробнича рада і профспілка

Tafel mit der Aufschrift "Betriebsrat"
Оновити 14.03.2024

Чим вони займаються?

Виробничі ради і профспілки створюються з метою захисту прав найманих працівників. Виробничі ради діють на окремих підприємствах – середніх і великих. Профспілки представляють інтереси найманих працівників певних галузей. З цього розділу ви дізнаєтеся, чим займаються виробничі ради і профспілки в Німеччині, а також як у них можна вступити.

Що я повинен знати?

Чим займається виробнича рада (Betriebsrat)?

Виробнича рада (Betriebsrat) представляє інтереси найманих робітників перед працедавцем. Зокрема, вона стежить за тим, щоб:

  • дотримувалися закони й тарифні угоди;
  • ніхто з працівників не піддавався дискримінації через стать, вік, походження і т.д. при працевлаштуванні й підвищенні по службі;
  • ідеї працівників щодо поліпшення умов праці втілювалися в життя.

Виробничі ради працюють на громадських засадах. Це означає, що за участь в них ви не отримуватимете додаткових грошей. Діяльність виробничої ради здійснюється в робочий час. Це означає, що працедавець зобов'язаний виділяти певну кількість годин його учасникам для ведення ради.

Чим займається профспілка (Gewerkschaft)?

Профспілка – це об'єднання найманих працівників. Вона представляє їхні інтереси перед працедавцями й політиками, бореться за покращення умов праці, підвищення заробітної плати чи збільшення кількості відпускних днів. В рамках відстоювання інтересів найманих працівників профспілки періодично оголошують страйки. Якщо профспілка оголосила страйк і ви берете участь у ньому, то працедавець не має права оштрафувати вас за це. При цьому він також не зобов'язаний оплачувати день страйку як робочий. Однак якщо ви є членом профспілки, як компенсацію вам буде виплачено «страйкові гроші». Крім того, будучи її учасником, ви зможете отримувати консультації й підтримку, якщо зіткнетеся на роботі з проблемами, наприклад, з необґрунтованим звільненням.

Що таке тарифна угода (Tarifvertrag)?

Тарифні угоди укладаються між працедавцями чи асоціаціями працедавців і профспілками. Тарифні угоди регулюють умови праці (тобто робочий час, розмір заробітної плати тощо) працівників певного підприємства чи галузі: наприклад, електротехнічної, металургійної чи хімічної промисловості. Як правило, умови праці, закріплені в тарифній угоді, набагато кращі, ніж на підприємствах схожого профілю чи суміжної галузі, де тарифні угоди не діють.

Як вступити до профспілки?

В Німеччині можна знайти профспілки в багатьох галузях. Повний огляд доступний на сайті wikipedia.de. Найбільшою з них є Об'єднання німецьких профспілок (DGB). Щоб вступити до профспілки, потрібно в ній зареєструватися й платити членський внесок.

Чи можу я стати членом виробничої ради?

Якщо на підприємстві вже є виробнича рада (Betriebsrat), ви можете висунути свою кандидатуру на наступних виборах. Для цього ви повинні відповідати низці вимог:

  • бути старше 18 років,
  • не обіймати керівну посаду і
  • пропрацювати на підприємстві не менше 6 місяців.
Чи можу я заснувати виробничу раду?

Якщо на підприємстві ще немає виробничої ради, її можна заснувати. Для цього потрібно виконати ряд умов: В штаті підприємства повинно бути як мінімум 5 працівників, які мають право голосу, троє з яких також мають право бути обраними.

Право голосу мають усі працівники підприємства старше 18 років, які не займають керівної посади. Ті, хто працюють неповний день, на «міні-роботах» (Mini-Job) чи як Aushilfe або тимчасовий працівник, теж мають право голосу, якщо пропрацювали на підприємстві не менше 3 місяців. Право бути обраними мають всі наймані працівники старше 18 років, які не займають керівні посади і пропрацювали на підприємстві не менше 6 місяців. Якщо підприємство засновано нещодавно і ніхто з працівників ще не пропрацював там 6 місяців, право бути обраними мають всі працівники віком від 18 років, працевлаштовані на підприємстві до моменту проведення виборів.

На який термін обирається виробнича рада?

Виробнича рада завжди обирається на 4 роки.

Скільки людей має перебувати у виробничій раді?

Це залежить від величини підприємства. Якщо в штаті підприємства менше 20 працівників, виробнича рада може складатися з однієї особи. Якщо в штаті підприємства більше 21 працівника, виробнича рада повинна складатися як мінімум з 3 осіб. Якщо в штаті підприємства більше 51 працівника, виробнича рада повинна складатися як мінімум з 5 осіб. І так далі.

Чи можуть мене звільнити, якщо я причетний до виробничої ради?

На ініціаторів, членів виборчої комісії (Wahlvorstand) і безпосередньо членів виробничої ради поширюються особливі заходи захисту від звільнення. Якщо виникнуть проблеми, ви можете звернутися до профспілки (Gewerkschaft), відповідальної за вашу галузь.

Що саме потрібно зробити, щоб заснувати виробничу раду?

Якщо ви працюєте на великий концерн, в якому є об'єднана виробнича рада (Gesamtbetriebsrat), то вона може створити виборчу комісію (Wahlvorstand) для проведення виборів до виробничої ради підприємства.

Якщо об'єднаної виробничої ради не існує, троє працівників підприємства можуть скликати виробничі збори. Для цього потрібно просто розіслати запрошення всім працівникам підприємства чи повісити оголошення там, де його всі зможуть побачити. Запрошення потрібно розіслати не пізніше ніж за 3 дні до проведення зборів. З тексту запрошення повинно бути зрозумілим, що на зустрічі буде шляхом голосування сформовано виборчу комісію для майбутніх виборів до виробничої ради. Виборча комісія організовує вибори до виробничої ради, а після їх закінчення припиняє існування.

Виробничі збори повинні відбуватися в робочий час. Працедавець і працівники, які обіймають керівні посади, не мають права в них брати участь.  Спочатку в довільній формі буде обрано голову зборів, потім шляхом голосування формується виборча комісія. При цьому всі наймані працівники, що беруть участь в зборах, мають право голосу і право бути обраними.

Виборча комісія повинна складатися як мінімум з 3 осіб. Якщо членів комісії більше, їхня кількість повинна бути непарною. Додатково може бути обрано запасних членів комісії. Один з цих 3 осіб призначається чи обирається головою комісії.

В ході виборів виробничої ради необхідно врахувати безліч нюансів і вимог. Виборча комісія повинна заздалегідь детально ознайомитися з правилами їх проведення. працедавець зобов'язаний виділити на це час і фінансові засоби: наприклад, на купівлю літератури чи відвідування спеціального семінару.

Якщо виникнуть запитання щодо правового регулювання, ви також можете звернутися до профспілки (Gewerkschaft), відповідальної за галузь.

Важливо

Виробнича рада (Betriebsrat) захищає права й інтереси працівників. Профспілки (Gewerkschaft) надають виробничим радам підтримку й консультують їх.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: