آموزش زبان آلمانی

معلومات در باره کلاس‌های زبان در آلمان

در اینجا همه اطلاعات را که در مورد یادگیری زبان آلمانی باید بدانید، پیدا خواهید کرد:

دوره های پیشرفته زبان آلمانی برای کار

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد دوره های پیشرفته زبان آلمانی برای کار در آلمان را اینجا بخوانید.

یادگیری زبان آلمانی

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد یادگیری زبان آلمانی را اینجا بخوانید.

انتگراتسیون کورس

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد انتگراتسیون کورس در آلمان را اینجا بخوانید.

 

اطلاعات عمومی در مورد همه شهرهای آلمان

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به آدرس‌ها، مراکز مشاوره، کلاس های زبان و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به آلمان لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. 

Ein Projekt von:
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.

Gefördert durch: