سیستم آموزش و تحصیلات در آلمان

معلومات در مورد مدرسه، آموزش های مسلکی و تحصیلات عالی

همه اطلاعات در مورد سیستم آموزشی مدرسه ها در آلمان را اینجا به دست بیاورید:

ثبت نام و شروع مدرسه

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ثبت نام و شروع مدرسه (Einschulung) در آلمان را اینجا بخوانید.

آزمایش‌های پزشکی برای ثبت نام به مدرسه

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد آزمایش‌های پزشکی برای ثبت نام به مدرسه (Schuleingangsuntersuchung)[...]

سیستم مدارس در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد سیستم مدارس در آلمان را اینجا بخوانید.

مهد کودک ها و مراقبت از کودکان در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد مهد کودک ها و مراقبت از کودکان در آلمان را اینجا بخوانید.

همه اطلاعات در مورد تحصیلات عالی و درجه های تحصیلی در آلمان را اینجا بخوانید:

ثبت نام به دانشگاه های آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ثبت نام به دانشگاه های آلمان را اینجا بخوانید.

دانشگاه های آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد دانشگاه های آلمان را اینجا بخوانید.

تحصیلات عالی و درجه های تحصیلی در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد تحصیلات عالی و درجه های تحصیلی در آلمان را اینجا بخوانید.

کمک های مالی و بورس های تحصیلی برای دانشجویان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد کمک های مالی و بورس های تحصیلی برای دانشجویان در آلمان را اینجا[...]

بافوگ

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد بافوگ BAföG در آلمان را اینجا بخوانید.

کار دانشجویی در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد کار دانشجویی در آلمان را اینجا بخوانید.

تمام اطلاعات در مورد آسبیلدونگ را اینجا بخوانید:

چه کسی من را در یافتن آوسبیلدونگ کمک میکند؟

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد چه کسی من را در یافتن آوسبیلدونگ کمک میکند را اینجا بخوانید.

آسبیلدونگ های دوگانه

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد آسبیلدونگ های دوگانه (duale Ausbildung) در آلمان را اینجا بخوانید.

آسبیلدونگ مدرسه‌ای

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد آسبیلدونگ مدرسه‌ای (schulische Ausbildung) در آلمان را اینجا بخوانید[...]

همه اطلاعات ضروری در شهر شما

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به مراکز مشاوره، کلاس زبان، دکتر و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. آدرس‌های و شماره تماس‌های مراکز مشارو، کلاس‌ زبان و سازمان‌های حامی پناهجویان در هر شهر را اینجا پیدا کنید!

 

Ein Projekt von:

Gefördert durch: