ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای ملی (Typ D) آلمان

آیا می‌توانم درخواست (Verpflichtungserklärung) نمایم؟

اگر شهروندان کشورهای غیر اروپایی قصد درخواست ویزای ملی جهت سفر به آلمان را دارند، باید نشان دهند که پول کافی برای هزینه های مدت‌زمان اقامت‌شان در آلمان را دارند. اگر شخص متقاضی برای ویزای ملی پول کافی برای گذراندن سفر خود در آلمان را نداشته باشد، فرد دیگری که در آلمان زندگی می‌کند، می‌تواند مصارف متقاضی ویزای ملی را ضمانت کند. این فرد می‌تواند خویشاوند، آشنا، شرکت و یا موسسه‌ای باشد که با ارائه مدارک در مورد موجودیت پول کافی، هزینه های مدت زمان اقامت متقاضی ویزای ملی در آلمان را ضمانت می‌کند. این سند می‌تواند هنگام درخواست ویزای به عنوان مدرک تامین مصارف مالی به سفارت آلمان سپرده شود. نام این سند «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» (Verpflichtungserklärung) است. این مدرک هنگام درخواست برای ویزاهای زیر می‌تواند به عنوان سند تامین مصارف‌مالی مورد قبول قرار گیرد.

  • ویزای دانشجویی
  • ویزای آوسبلدونگ
  • ویزای کاریابی
  • ویزای ازدواج
  • ویزای آموزش زبان آلمان

همه اطلاعات در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای اقامت طولانی‌مدت در آلمان را در این صفحه بخوانید. این‌که تحت چه شرایطی می‌توانید ویزای ملی آلمان را دریافت کنید، به بخش دزخواست ویزای ملی (Nationales Visum) مراجعه کنید.

همه اطلاعات در مورد «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» برای درخواست ویزای ملی آلمان

ضمانت پرداخت هزینه‌ها «Verpflichtungserklärung» چیست؟

برای ارائه « ضمانت پرداخت هزینه‌ها » باید چه شرایطی داشته باشم؟

چگونه ثابت کنم که پول کافی برای ضمانت پرداخت هزینه‌های یک فرد برای درخواست ویزا را دارم؟

برای درخواست «ضمانت پرداخت هزینه‌ها» باید چقدر پول داشته باشم؟

نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها «Verpflichtungserklärung» چقدر اعتبار دارد؟

بعد از ارائه نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها چه مسوولیت‌های دارم؟

برای درخواست نامه ضمانت پرداخت هزینه‌ها برای ویزا کجا مراجعه نمایم؟

برای درخواست نامه (Verpflichtungserklärung) به چه مدارکی نیاز دارم؟

بعد از ترمین با اداره خارجیان باید چه کار کنم؟

از کجا می‌توانم در مورد درخواست"ضمانت پرداخت هزینه‌ها" برای پذیرش پناهجویان معلومات دریافت کنم؟

توجه!

ارائه ااطلاعات نادرست یا ناقص بصورت عمدی جهت دریافت تاییدی (Verpflichtungserklärung) می‌تواند باعث جریمه نقدی یا زندان رفتن شود.