ویزای آلمان برای یافتن دوره های فنی و حرفه‌ای (Ausbildungsplatzsuche)

آیا می‌توانم در آلمان آوسبیلدونگ کنم؟

پایان موفقانه یک آوسبلدنگ (آموزش فنی و حرفه‌ای) در آلمان شانس‌های زیادی را برای شما به ارمغان خواهد آورد. اگر خودتان در آلمان حضور نداشته باشید، معمولا پیداکردن یک آوسبلدونگ برای‌تان کار آسانی نخواهد بود. به همین دلیل طبق ماده ۱۷ قانون اقامت آلمان §17 Aufenthaltsgesetz، ویزا یا اجازه‌ی اقامت به خاطر جستجوی آوسبلدونگ (Aufenthaltserlaubnis für die Suche nach einem Ausbildungsplatz) وجود دارد  که توسط این ویزا می‌توانید بصورت قانونی به آلمان سفر کرده و در این کشور برای خود دوره آوسبلدنگ مناسب جستجو کنید. این‌جا همه اطلاعات در مورد شرایط و مدارکی که جهت درخواست اقامت آلمان به دلیل جستجوی آوسبلدنگ دارید را برای شما گرد هم آورده ایم.

به چه ماردی باید توجه کنم؟

برای درخواست ویزای جستجوی آوسبیلدونگ باید چه شرایطی داشته باشم؟

کجا میتوانم برای ویزای جستجوی آوسبلدونگ درخواست کنم؟

چه مدارکی برای درخواست ویزا/ اقامت لازم دارم؟

بعد از رسیدن به آلمان چه میشود؟

اگر نتوانم در این مدت آوسبلدونگ پیدا کنم، چه خواهد شد؟

مهم!

اطلاعات بیش‌تر در مورد آوسبلدونگ ها را به بخش های Schulische Ausbildung و  Duale Ausbildung مراجعه نمایید. همچنان معلومات بیشتر درمورد جستجوی کار در آلمان می توانید را بخش Arbeitssuche und Bewerbung بیابید.