سیستم مالیاتی آلمان

چند نوع مالیات در آلمان وجود دارد؟

در سوپر مارکت، کافه ها، پمپ بنزین، هنگام دریافت حقوق و دستمزد، همیشه وهمه جا مالیات پرداخت می کنیم. این مالیات منبع اصلی درآمد برای دولت هستند و دولت برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد. این مالیات معمولا برای مهد کودک ها و مدرسه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، ساخت و ساز جاده ها، حقوق معلمان، افسران پلیس، سازمان آتش نشانی، سیاستمداران و خیلی از موارد دیگر توسط دولت به مصرف میرسد و بدون درآمدهای مالیاتی دولت نمی تواند مسئولیت های خود را انجام دهد.

از سوی دیگر دولت با ایجاد سیستم مالیاتی میخواهد عدالت اجتماعی را ارتقا دهد، به همین دلیل کسانی که درآمد بیشتری دارند باید نسبت به افرادی که پول کمتری دارند، مالیات بیشتری بپردازند. اطلاعات عمومی در مورد اینکه چگونه مالیات پرداخته میشود را در صفحه پرداخت مالیات بخوانید.

چه مواردی را باید بدانم؟

چه کسانی باید مالیات بپردازند؟

شماره شناسایی مالیاتی (Steueridentifikationsnummer) چیست؟

مالیات بر درآمد (Einkommenssteuer) چیست؟

مالیات برحقوق و دستمزد (Lohnsteuer) چیست؟

کلاس های مالیاتی (Steuerklassen) چیست؟

مالیات بر فروش یا مالیات بر ارزش افزوده (Mehrwertsteuer یا Umsatzsteuer) چقدر است؟

مالیات شرکتی (die Körperschaftssteuer) چیست؟

مالیات تجارتی (Gewerbesteuer) چیست؟

مالیات کلیسا (Kirchensteuer) چیست؟

آیا مسلمانان نیز مالیات کلیسا را پرداخت می کنند؟

مالیات کالاهای وارداتی یا صادراتی چگونه محاسبه می شود؟

مهم

باید مطمئن شوید که مالیات خود را به موقع پرداخت می کنید و درآمد خود را بطور مناسب در اداره امور مالیاتی ثبت کرده اید. فرار مالیاتی در آلمان یک جرم بسیار بزرگ است. افرادی که از پرداخت مالیات فرار میکنند ممکن است با جریمه های سنگین و در موارد شدید تا ۱۰ سال حبس روبرو شوند. اطلاعات بیشتر را در صفحات اطلاعاتی تاسیس یک شرکت در آلمان و کار آزاد در آلمان  و همچنان صفحه تهیه گزارش مالی و پرداخت مالیات بیشتر بخوانید.