اقامت برای افرادی که با دولدونگ در آلمان زندگی میکنند

Das Bild zeigt eine Grafik aus verschiedenen Puzzleteilen. Auf den Puzzleteilen stehen Begriffe aus dem Bereich Asylverfahren.
به‌روزرسانی 04.08.2022

شرایط گرفتن اقامت با داشتن دولدونگ

در بسیاری از موارد، افراد سالها با داشتن دولدونگ در آلمان زندگی میکنند و ممکن است بتوانند بلاخره اجازه اقامت در آلمان را نیز بدست آورند. برای دریافت اقامت با سپری کردن مدت طولانی با دولدونگ در آلمان، باید شرایط را لازم اقامت را داشته باشید. برای دانستن اینکه چی وقت و با چه شرایطی میتوانید درخواست اقامت کنید، به شورای پناهجویان در شهر خود مراجعه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: از اول اگست سال ۲۰۱۹ برای افرادی که هویت خود را ثابت نمیکنند، یعنی سفارت کشور خود هیچ نوع شناسنامه یا پاسپورت ندارند، طبق ماده ۶۰ب قانون اقامت یک نوع خاص دولدونگ بنام (Duldung für Personen mit ungeklärter Identität) داده میشود.  که شرایط گرفتن اقامت های دیگر را برایشان دشوار و یا نا ممکن میسازد. بطور مثال، ماه ها یا سالهایی که طبق ماده ۶۰ب قانون اقامت دولدونگ (Duldung für Personen mit ungeklärter Identität) داشته باشید، به عنوان دوره قبل از دولدونگ حساب نمی شود. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید را در بخش "دولدونگ برای افراد با هویت نامشخص" کسب کنید.

چه گزینه های برای دریافت اجازه اقامت با داشتن دولدونگ وجود دارد؟

اقامت آلمان به دلایل بشردوستانه برای افرادیکه دولدونگ دارند

اگر پناهندگی شما رد شود و یا دلایل قانع کننده برای قبولی هم وجود نداشته باشد و با داشتن دولدونگ شرایط اخراج شما به کشور خودتان هم برای درازمدت ممکن نباشد، شاید بتوانید طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون اقامت آلمان به دلایل بشردوستانه دز آلمان اقامت دریافت کنید.
در چنین مواردی، اداره مهاجرت تصمیم می گیرد که این اجازه اقامت به شما صادر شود یا خیر. اینکه چه مدت است در آلمان هستید و چقدر در اجتماع و بازار کار ادغام شده باشید، نقشی تعیین کننده ای در تصمیم گیری آسلندر بیهورده ایفا می کند. در مجموع برای دریافت این نوع اقامت باید شرایط ذیل را دارا باشید:

برای اینکه با داشتن دولدونگ درخواست اقامت کنید باید شرایط زیر را دارا باشید:

 • دولدونگ شما طبق ماده ماده ۶۰ آ (§60a AufenthG) قانون اقامت صادر شده باشد.
 • شما باید حد اقل ۸ سال در آلمان زندگی کرده باشید و در این مدت اقامت قانونی مانند (اقامت موقت، دولدونگ و غیره) داشته باشید. اگر با کمتر از ۱۸ سال سن وارد آلمان شده اید، میتوانید بعد از ۶ سال زندگی در آلمان درخواست اقامت کنید. اگر مدت ۳۰ ماه با دولدونگ کاری در آلمان زندگی کرده باشید، نیاز به برآورده شدن این شرایط نیستید.
 • اخراج شما به دلیل نداشتن پاسپورت و یا شرایط سفر به کشور اصلی تان ممکن نباشد.
 • زبان آلمانی را تا سطح A2 آموخته باشید و برای اثبات آن مدرک معتبر داشته باشید.
 • هزینه زندگی خود را پرداخت کرده بتوانید و از سوسیال پول دریافت نکنید. دربعضی موارد آسلندربیهورده میتواند تصمیم بگیرد که بدون داشتن درآمد هم به شما اقامت صادر کند اگر مطمئن باشد که در آینده نزدیک شما به کار شروع خواهید کرد.
 • اگر فرزند زیر سن ۱۸ سال دارید باید به مدرسه بروند.
 • باید امتحان تاریخ و سیاست (اورینتیرونگ) را موفقانه سپری کرده باشید که بخشی از کلاس های انتگراسیون است. باید امتحان (Leben in Deutschland) را سپری کنید. اگر در آلمان مدرسه رفته باشید و مدرک داشته باشید، نیاز به مدرک زبان نیست.
 • از طریق فریب و یا عدم همکاری با مقامات مانع اخراج خود نشده باشید.
 • باید بتوانید از سفارت کشور خود پاسپورت دریافت کنید و یا حد اقل ثابت کنید که برای دریافت پاسپورت تلاش کرده ولی دریافت نکردید.
 • باید هیچ سابقه جرم و جنایت  در آلمان نداشته باشید.

هنگامی که میخواهید اجازه اقامت خود را تمدید کنید، اداره مهاجرت بررسی می کند که آیا شما می توانید آلمان را ترک کنید یا خیر. اگر عزیمت یا اخراج شما امکانپذیر باشد، اجازه اقامت شما تمدید نمیشود و از شما خواسته میشود که آلمان را ترک کنید. در این حالت حتما با وکیل و یا مرکز مشاوره مشورت کنید. اینجا در وب سایت Pro Asyl میتوانید برای یافتن وکیل یا مراکز مشاوره را جستجو کنید.

اقامت آلمان برای بزرگسالانی که کاملا در اجتماع ادغام شده اند و دولدونگ دارند

اگر مدت طولانی در آلمان زندگی کرده باشید و در اجتماع و بازار کار بصورت کامل ادغام شده باشید، می توانید طبق ماده ۲۵ ب قانونی اقامت آلمان، درخواست اقامت کنید. 

برای دریافت این نوع اقامت، باید موارد زیر را برآورده کنید:

 • دولدونگ شما طبق ماده ماده ۶۰ آ (§60a AufenthG) قانون اقامت صادر شده باشد.
 • شما باید در طول هشت سال گذشته بدون وقفه در آلمان زندگی کرده باشید و دارای اجازه اقامت قانونی مانند اجازه اقامت (Aufethaltsgestattung) و یا دولدونگ بوده باشید. توجه: اگر شما دارای  بشیفتیگونگ دلدونگ باشید و ۳۰ ماه با آن کار کرده باشید، نیاز نیست هشت سال منتظر باشید. بعد از ۳۰ میتوانید این اقامت را دریافت کنید و اگر دارای فرزندان زیر سن قانونی هستید، میتوانید بعد از شش سال زندگی در آلمان این نوع اقامت را درخواست کنید.
 • شما باید بتوانید در سطح A2 آلمانی صحبت کنید و برای اثبات ان به یک سند رسمی از مدرسه زبان نیاز دارید.
 • اگر فرزند دارید، باید به طور منظم به مدرسه شرکت کرده باشند.
 • هزینه های زندگی شما باید در درجه اول از طریق درآمد خود شما تامین شود. به طور مثال، مزایای پناهجویان از دولت دریافت نکنید.
 • شما باید آزمون تاریخ و سیاست آلمان (Leben in Deutschland) را موفقانه سپری کرده باشید و سند آنرا ارائه کنید.
 • تعلیق اخراج شما نباید از طریق فریب یا عدم همکاری شما با إدارات آلمان باشد.
 • باید بتوانید از سفارت کشور خود پاسپورت دریافت کنید و با حد اقل ثابت کنید که برای دریافت پاسپورت تلاش کرده اید.
 •  باید هیچ سابقه جرم و جنایت  در آلمان نداشته باشید.

 

اقامت آلمان برای نوجوانان خوب ادغام شده که دولدونگ دارند

نوجوانان و جوانان تا سن ۲۱ سالگی اگر مدت طولانی در آلمان زندگی کرده باشند و در اجتماع و بازار کار بصورت کامل ادغام شده باشند شما می توانند طبق ماده ۲۵ آ قانون اقامت آلمان، درخواست اقامت برای نوجوانان ادغام شده کنند.  

برای دریافت این نوع اقامت، باید موارد زیر را برآورده کنید:

 • دولدونگ شما طبق ماده ماده ۶۰ آ (§60a AufenthG) قانون اقامت صادر شده باشد.
 • فرد جوان باید حداقل ۴ سال بدون وقفه در آلمان زندگی کرده باشد.
 • فرد جوان باید به طور منظم در مدرسه حضور داشته باشد و بتواند موفقانه هر سال تحصیلی را برای رسیدن به کلاس بعدی سال بعدی سپری کند. در بیشتر موارد هم خوب است مه سند فراقت مدرسه و آسبیلدونگ داشته باشد.
 • هیچ شواهدی  از اینکه نوجوان خلاف قانون اساسی لیبرال دموکرات آلمان عمل کرده باشد، وجود نداشته باشد. بطور مثال، عضو هیچ سازمان افراطی یا تروریستی فعال نباشد.
 • اداره أمور مهاجرت بتوانند اطمینان کند که فرد جوان همچنان روند زندگی موفق در آلمان را ادامه میدهد. بطور مثال آسبیلدونگ میکند و یا به تحصیل در دانشگاه ادامه داده  و پس از فارغ التحصیلی کار خود را شروع کند.
 •  فرد جوان باید قبل از رسیدن به سن ۲۱ سالگی برای این اجازه اقامت درخواست کند.
 •  باید بتوانید از سفارت کشور خود پاسپورت دریافت کنید و با حد اقل ثابت کنید که برای دریافت پاسپورت تلاش کرده اید.
 • باید هیچ سابقه جرم و جنایت  در آلمان نداشته باشید.

طبق ماده ۲۵ آ قانون اقامت آلمان، والدین وهمسر یک فرد جوان که این نوع اجازه اقامت را دریافت می کند نیز میتوانند درخواست اقامت کنند، اگر که اخراج شان بدلیل اطلاعات جعلی یا عدم همکاری با مقامات اداره مهاجرت به تعویق نیفتاده باشد. 

اقامت آلمان برای افراد تحصیل‌ کرده و متخصص که دولدونگ دارند

ا می توانید  طبق ماده ۱۸ قانون اقامت آلمان، درخواست اقامت برای افراد متخصص و نیروی کار کنید اگر که شرایط زیر را دارا باشید.

 • شما اقامت دولدونگ برای آسبیلدونگ (Ausbildungsduldung) داشید و بعد از ختم موفقانه دوره آسبیلدونگ برای خود کار پیدا کرده باشید.
 • شما یک پیشنهاد شغلی دارید که نیاز به آموزش حرفه ای یا تحصیلات دانشگاهی دارد.
 • اگرتحصیلات حرفه ای یا آموزش دانشگاهی خود را در آلمان کامل کرده اید.
 • شما دارای مدرک تحصیلی خارجی هستید که در اینجا به رسمیت شناخته شده و حداقل دو سال در آلمان مشغول به کار هستید.
 • شما حداقل سه سال به عنوان یک کارگر ماهر (Fachkraft) در آلمان کار کرده اید و حداقل یک سال شده باشد که با درآمد خودتان زندگی کرده اید.

علاوه بر این، شما باید شرایط زیر را در هر پنج مورد ذکر شده در بالا  در نظر بگیرید:

 • سازمان فدرال کار باید درخواست شما را تایید کند و در چنین مواردی، بررسی اولویتی (Vorrangprüfung) انجام نمی شود.
 • شما باید فضای زندگی کافی داشته باشید.
 • شما باید بتوانید در سطح B1 آلمانی صحبت کنید.
 • شما نباید با سازمان های تروریستی یا افراطی ارتباط داشته باشید.
 • شما نباید هیچ جنایتی بزرگی مرتکب شده باشید.
 • معیشت شما باید از طریق درآمد شما تامین شود.
 • اخراج شما نباید از طریق فریب یا عدم همکاری با إدارات به تعلیق در آمده باشد.
چگونه و کجا میتوانم برای این اقامت‌ها درخواست کنم؟

شما می توانید برای هر کدام از این اقامت‌ها در اداره مهاجرت (آسلندر امت) درخواست کنید. فقط یک قرار ملاقات بگذارید (ترمین) و تمام اسناد مورد نیاز را قبلا مهیا کنید. به عنوان مثال قرارداد کار، دیپلم مدرسه، دانشگاه یا آسبیلدونگ، قرارداد اجاره و غیره. اداره اوسلندر بیهورده در شهر خود را در سایت bamf.de بیابید.

از کجا می توانم مشاوره و کمک دریافت کنم؟

یک مرکز مشاوره یا یک حقوقی می تواند در مورد گزینه های که برای شما خوب باشد به شما مشاوره دهد و در زمینه درخواست مجوز اقامت به شما کمک کند. مراکز مشاوره را می توانید در وب سایت Pro Asyl یا شورای پناهندگان Flüchtlingsrat در ایالت خود پیدا کنید. وکلای مهاجرت را در وب سایت www.rechtsberaterkonferenz.de پیدا کنید.

مهم

اگر تقریباً همه شرایط یک درخواست اجازه اقامت برای افراد دارای دولدونگ را داشته باشید، اما یکی دو مورد را کم داشته باشید، قطعاً باید از یک مرکز مشاوره یا یک وکیل حقوقی مشاوره بگیرید. تحت شرایط خاص هنوز یک راه حل وجود خواهد داشت.

Partner-Logos FA

یک پروژه از:
با حمایت: