بارداری و حفاظت از طفل و مادر در آلمان

زنان حامله درآلمان از چه حقوق و امتیازاتی برخوردار هستند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اگر باردار هستید، به تمام خدمات صحی معمول در آلمان دسترسی دارید. شما لازم نیست بیمار باشید تا بتوانید به متخصص زنان مراجعه کنید. زنان باردار در آلمان در همه عرصه ها تحت مراقبت قرار دارند و از حقوق خاصی برخوردار هستند. بطو مثال برای مادران شاغل وظیفه شان محفوظ می ماند و از حمایتهای حقوق طفل و مادر در محل کار برخوردار میشوند. در اینجا همه این موضوعات و همچنان در مورد شرایط بارداری و مهمترین نکات حقوقی و صحی برای حفاظت از مادران باردار و طفل شان در آلمان را به شما توضیح میدهیم.

از اول ماه می ۲۰۱۴، شما میتوانید طفل تان را بطور خصوصی بدنیا بیاورید (vertrauliche Geburt) و نخواهید کسی در این باره چیزی بداند. تولد طفل بصورت نامعلوم به این معنی است که شما می توانید فرزند خود را تحت شرایط امن در بیمارستان یا در حضوریک نرس قابله بدون افشای هویت خود بدنیا بیاورید و با خود داشته باشید.

نکات مهم حقوقی و صحی برای حفاظت از مادران باردار

خدمات صحی و بهداشتی برای زنان باردار

دفترچه مادر (Mutterpass)

محفوظ بودن کار در جریان حاملگی

حفاظت از طفل و مادر در محیط کار

تعطیلات محافظتی قبل و بعد از تولد

شرایط و قوانین برای سقط جنین

مهم

اگر باردار هستید و نیاز به کمک دارید، می توانید به مرکز اضطراری بنام زنان باردار (Schwangere in Not) بدون توجه به نوعیت مشکل بصورت شبانه روزی و رایگان به شماره ۰۸۰۰۴۰۴۰۰۲۰ به تماس شوید. این مرکز معلومات مورد نیاز را به زبانهای مختلف ارائه میکند.