بررسی لغو اقامت آلمان

آیا اقامت خود را از دست میدهم؟

در روند بررسی دلایل لغو اقامت (Widerrufsverfahren) وضعیت پناهندگی این دسته از افراد بررسی خواهد شد:

افرادی که دارای حق پناهندگی هستند (Asylberechtigten)، کسانی که به عنوان پناهجو شناخته شده اند (anerkannten Flüchtlingen)، یا افرادی که دارای حمایت جانبی (Menschen mit subsidiärem Schutz) و ممنوعیت اخراج (Abschiebungsverbot) هستند. اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) بعد از مدتی بررسی میکند که آیا شما پیش نیاز های این نوع اقامت دارید یا خیر؟

بعد از این بررسی ها فقط در بعضی از موارد استثنایی ممکن است اقامت افراد لغو شود. با آن هم خوب است که برای این روند خود را آماده کنید و از مراکز مشاوره یا یک وکیل مهاجرت مشوره بگیرید.

چه مواردی را باید بدانم؟

بررسی لغو اقامت چیست و چرا عملی میشود؟

چه زمانی روند لغو اقامت آغاز می‌شود؟

چه دلایلی باعث می‌شوند که اقامت من نظر به اتفاقات خاص بررسی شود؟

اگر به سفارت کشور خود بروم یا به کشور خود سفر کنم، اقامت من پس گرفته میشود؟

روند بررسی لغو اقامت چگونه است؟

اگر روند لغو اقامت من آغاز شود، دقیقا چه کنم؟

چطور می‌توانم خودم را به مصاحبه مربوط به روند لغو اقامت آماده کنم؟

آیا در جریان روند لغو اقامت، می‌توانم اقامت خود را تمدید کنم؟

آیا می‌توانم در جریان روند لغو اقامت درخواست اقامت دائم کنم؟

می‌توانم در جریان روند لغو اقامت درخواست شهروندی آلمان کنم؟

اگر اقامت من پس گرفته شود چه کنم؟

اگر واقعا اقامت من لغو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

از کجا می‌توانم معلومات و مشاوره دریافت کنم؟

توجه!

اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) در مورد دلایل لغو اقامت از مسئوول پرونده شما در جاب سنتر و یا اداره سوسیال معلومات خواهد گرفت. مثلا اگر اداره جاب سنتر بداند که شما به کشور خود سفر کرده بودید، این معلومات به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (BAMF) داده خواهد شد.