کارت آبی برای اقامت در اتحادیه اروپا (Blaue Karte EU)

چی افرادی میتوانند کارت آبی اتحادیه اروپا دریافت میکنند؟

کارت آبی اتحادیه اروپا (EU Blue Card) تقریبا شبیه کارت سبز (Green Card) آمریکا است. کارت آبی مجوز اقامت ویژه برای دانشگاهیان است که می خواهند به عنوان کارکنان متخصص واجد شرایط در آلمان کار کنند. اگر این موضوع برای شما صدق می کند و هنوز در یکی از کشور اتحادیه اروپا زندگی نمی کنید، می توانید برای کارت آبی اتحادیه اروپا درخواست دهید. این نوع اقامت طبق قانون اقامت المان §18b Absatz 2 Aufenthaltsgesetz صادر میشود.

میتوانم درخواست کارت آبی اتحادیه اروپا کنم؟

میتوانم درخواست کارت آبی اتحادیه اروپا کنم؟

کجا می‌توانم درخواست ویزا کنم؟

برای درخواست این ویزا چه مدارکی لازم دارم؟

بعد از رسیدن به آلمان چه خواهد شد؟

آیا می توانم شغلم را تغییر دهم؟

Wichtig

دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا تنها پس از ۳۳ ماه می توانند اقامت دائم آلمان دریافت کنند. اطلاعات بیشتر در بخش اقامت دائم آلمان.