د کورنيو پنا غوښتنه

د کورنۍ پناغوښتنې لپاره کوم فرصتونه شته؟

مېرمن او دوه ماشومان د واټ پر غاړه

هغه کسان چې په جرمني کې د پناغوښتونکي، مهاجر يا پناغوښتونکي په توګه له پېژندل کېدو او يا له فرعي خونديتوب ترلاسه کولو وروسته د خپلې کورنۍ غړي جرمني ته راولي؛ کولای شي بيا وروسته د دوی لپاره د کورنۍ پناغوښتنه وکړي. د دې پناغوښتنې مانا دا ده چې ستاسې د کورنۍ غړي هم بايد ستاسې په شان د استوګنې اجازه او نور اړوند حقونه ترلاسه کړي.

د کورنۍ پنا لپاره څه کولای شم؟

کورنۍ پنا غوښتنه څه ګټې او زيانونه لري؟

څوک کولای شي د کورنۍ پنا غوښتنه وکړي؟

چېرته او څنګه د کورنۍ پنا غوښتنه کولای شم؟

د کورنۍ پناغوښتنې د پروسې پر مهال به زما د کورنۍ غړي د استوګنې کومه اجازه ولري؟

زه د کورنۍ پناغوښتنې اجازه نه لرم؛ څه کولای شم؟

مهم

که د کورنۍ غړي مو نه غواړي د کورنۍ پنا غوښتنه وکړي او جرمني ته د راتګ لپاره خپل دليلونه لري؛ بايد د بمف له مامورينو سره اړيکه ونيسي. دا خبره ښايي هغه مهال مهمه وي چې که د بېلګې په ډول که د دوی خپل پنا لغوه شي او کورنۍ مو وغواړي په خپله د پنا غوښتنه وکړي.