د ماهرو کارګرو لپاره د جرمني ويزه

څه ډول کولای شم د جرمني د کار ويزه ترلاسه کړم؟

جرمني ماهرو کارګرو ته اړتيا لري. که جرمني ته راتګ او کار کولای غواړئ، بايد د استوګنې اړونده اجازه ترلاسه کړئ. دې اجازې ته د مسلکي دندې لپاره د استوګنې اجازه (Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung) وايي او د استوګنې قانون د ۱۸ ب مادې د لومړي بند له مخې ورکول کيږي. له اروپايي ټولنې پرته د نورو هېوادونو وګړي بايد د دې اجازې له ترلاسه کولو وړاندې د جرمني ويزه ترلاسه کړي او بيا جرمني ته له رارسېدو وروسته اړونده اجازه واخلي او کار پيل کړي. دلته د دې ويزې او استوګنې د اجازې په اړه بشپړ مالومات درکوو.

په څه بايد ځان وپوهوم؟

د کار ويزه چا ته ورکول کيږي؟

چېرته د ويزې غوښتنه کولای شم؟

د ويزې/استوګنې اجازې لپاره کوم سندونه غوښتل کيږي؟

جرمني ته له تګ وروسته څه کيږي؟

که کار له لاسه ورکړم څه پېښيږي؟

مهم

د کار په اړه نور مالومات زموږ په نورو مالوماتي څپرکيو (د کار تړون) او (د کارکوونکو حقونه) کې موندلای شئ.