مهاجرت به آلمان

همه اطلاعات در مورد مهاجرت قانونی به آلمان

همه اطلاعات را در مورد ویزاهای بلند مدت آلمان

چه نوع ویزا برای من مناست است؟

ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای ملی (Typ D) آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای ملی (Typ[...]

همه اطلاعات در مورد ویزا های کوتاه مدت آلمان

ویزا های کوتاه مدت آلمان کدام‌ها هستند؟

ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای دید و بازدید آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای دید و[...]

دعوتنامه برای ویزای توریستی یا دید و بازدید

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد دعوتنامه برای ویزای توریستی یا دید و بازدید از آلمان را اینجا[...]

بعد از مهاجرت به آلمان چگونه خانواده خود را به آلمان بیاورم؟

میتوانم خانواده خود را بیاورم؟

اطلاعات عمومی در مورد همه شهرهای آلمان

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به آدرس‌ها، مراکز مشاوره، کلاس های زبان و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به آلمان لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. 

Ein Projekt von:
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.

Gefördert durch: