مهاجرت به آلمان

همه اطلاعات در مورد مهاجرت قانونی به آلمان

همه اطلاعات را در مورد ویزاهای بلند مدت آلمان

چه نوع ویزا برای من مناسب است؟

ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای ملی (Typ D) آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای ملی (Typ[...]

همه اطلاعات در مورد ویزا های کوتاه مدت آلمان

ویزا های کوتاه مدت آلمان کدام‌ها هستند؟

ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای دید و بازدید آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ضمانت پرداخت هزینه‌ها (Verpflichtungserklärung) برای ویزای دید و[...]

دعوتنامه برای ویزای توریستی یا دید و بازدید

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد دعوتنامه برای ویزای توریستی یا دید و بازدید از آلمان را اینجا[...]

بعد از مهاجرت به آلمان چگونه خانواده خود را به آلمان بیاورم؟

میتوانم خانواده خود را بیاورم؟

همه اطلاعات ضروری در شهر شما

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به مراکز مشاوره، کلاس زبان، دکتر و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. آدرس‌های و شماره تماس‌های مراکز مشارو، کلاس‌ زبان و سازمان‌های حامی پناهجویان در هر شهر را اینجا پیدا کنید!

 

Ein Projekt von:

Gefördert durch: