ویزای آلمان برای معادل‌سازی مدارک تحصیلی (Visum zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse)

آیا می‌توانم در برنامه‌های آموزشی برای معادل‌سازی مدارک تحصیلی در آلمان شرکت کنم؟

بسیاری از افراد که در آلمان تحصیل نکرده‌اند و می‌خواهند در این کشور مطابق رشته تحصیلی خود کار کنند،‌ می‌توانند مدارک تحصیلی خود را نظر به شرایط تحصیلی آلمان معادل‌سازی کنند. گاهی اسناد تحصیلی و یا تخصصی بقیه کشور ها برای معادل‌سازی نظر به شرایط آلمان کامل نیستند. اگر شما نیز در چنین شرایطی قرار دارید، می‌توانید به برنامه‌های آموزشی برای معادل‌سازی مدارک تحصیلی در آلمان اشتراک نمایید. این می‌تواند یک برنامه تخصصی یا یک دوره ویژه برای آموزش زبان آلمانی باشد. طبق ماده ۱۶ قانون اقامت آلمان §16d Aufenthaltsgesetz  برای اشتراک در این برنامه ها نیاز به ویزا یا اجازه اقامت ویژه دارید.

همه اطلاعات در مورد ویزای آلمان برای پروسه تایید مدارک تحصیلی

آیا می‌توانم برای گذراندن پروسه تایید مدارک کاری‌ام ویزا دریافت کنم؟

مدارک تحصیلی ام را برای معادل‌ساز ی به کجا بفرستم؟

کجا می‌توانم برای این نوع ویزا درخواست نمایم؟

برای درخواست این نوع ویزا چه مدارکی نیاز دارم؟

بعد از رسیدن به آلمان چه خواهد شد؟

در طول دوران روند تائیدی و معادل سازی مدارک تحصیلی اجازه کار دارم؟

پس از اتمام موفقیت آمیز معادل‌سازی مدارک تحصیلی من چه خواهد شد؟

توجه!

اطلاعات بیش‌تر در مورد تاییدی مدارک به خاطر معادل‌سازی اسناد تحصیلی در فصل روند تائیدی مدارک تحصیلی خارجی و اطلاعات بیش‌تر در مورد یافتن کار در فصل کاریابی و درخواست کار.