سیستم پناهندگی در آلمان

معلومات در مورد پناهندگی در آلمان

اطلاعات عمومی در مورد مراحل پناهندگی در آلمان را اینجا بیابید:
Hier finden Sie Informationen, falls Ihr Asylantrag abgelehnt wird:
در این بخش میتوانید همه اطلاعات در مورد دولدونګ و دریافت اجازه اقامت با داشتن دولدونگ بیابید:
در اینجا همه چیز را در مورد اقامت برای پناهندگان در آلمان را خواهید یافت:
همه اطلاعات در مورد سفر برای پناهندگان را اینجا خواهید یافت:

اطلاعات عمومی در مورد همه شهرهای آلمان

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به آدرس‌ها، مراکز مشاوره، کلاس های زبان و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به آلمان لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. 

Partner-Logos FA

یک پروژه از:
با حمایت: