سیستم پناهندگی در آلمان

معلومات در مورد پناهندگی در آلمان

اطلاعات عمومی در مورد مراحل پناهندگی در آلمان را اینجا بیابید:

ثبت نام به عنوان پناهنده در آلمان

چگونه خودم را به عنوان یک پناهجو در آلمان ثبت کنم و بعد از آن چه‌ اتفاقی رخ میدهد؟ همه اطلاعات و لینک های مفید در این باره را در[...]

Asyl und Aufenthalt für Menschen mit Behinderung

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد پناهندگی و اقامت آلمان برای افراد دارای معلولیت در آلمان را اینجا[...]

Asyl und Aufenthalt für LGBTQIA+

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد پناهندگی و اقامت برای جامعه LGBTIQ در آلمان را اینجا بخوانید.

پناهندگی برای افراد زیر سن ۱۸ سال در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد پناهندگی برای افراد زیر سن ۱۸ سال در آلمان را اینجا بخوانید.

Hier finden Sie Informationen, falls Ihr Asylantrag abgelehnt wird:

رد درخواست پناهندگی در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد رد درخواست پناهندگی در آلمان را اینجا بخوانید.

اخراج اجباری پناهجویان از آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد اخراج اجباری پناهجویان از آلمان را اینجا بخوانید.

در این بخش میتوانید همه اطلاعات در مورد دولدونګ و دریافت اجازه اقامت با داشتن دولدونگ بیابید:

Duldung für Menschen mit "ungeklärter Identität"

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد دولدونگ لایت Duldung light در آلمان را اینجا بخوانید.

Beschäftigungsduldung بشفتیگونگز دولدونگ در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد Beschäftigungsduldung بشفتیگونگز دولدونگ در آلمان را اینجا بخوانید.

اقامت برای افرادی که با دولدونگ در آلمان زندگی میکنند

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد اقامت برای افرادی که با دولدونگ در آلمان زندگی میکنند را اینجا[...]

آوسبیلدونگز دولدونگ Ausbildungsduldung

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد آوسبیلدونگز دولدونگ Ausbildungsduldung در آلمان را اینجا بخوانید.

در اینجا همه چیز را در مورد اقامت برای پناهندگان در آلمان را خواهید یافت:

آوردن اعضای خانواده به آلمان بعد از پناهندگی

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد آوردن اعضای خانواده به آلمان بعد از پناهندگی را اینجا بخوانید.

حق اقامت برای پناهجویان در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد حق اقامت برای پناهجویان در آلمان را اینجا بخوانید.

اقامت دائم آلمان برای پناهجویان قبول شده

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد  اقامت دائم آلمان برای پناهجویان قبول شده را اینجا بخوانید.

همه اطلاعات در مورد سفر برای پناهندگان را اینجا خواهید یافت:

پاسپورت آبی برای پناهندگان در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد پاسپورت آبی برای پناهندگان در آلمان را اینجا بخوانید.

سفر پناهجویان به خارج از آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد سفر پناهجویان به خارج از آلمان را اینجا بخوانید.

همه اطلاعات ضروری در شهر شما

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به مراکز مشاوره، کلاس زبان، دکتر و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. آدرس‌های و شماره تماس‌های مراکز مشارو، کلاس‌ زبان و سازمان‌های حامی پناهجویان در هر شهر را اینجا پیدا کنید!

 

Ein Projekt von:

Gefördert durch: