سیستم آموزشی مدرسه در بایرن

چند نوع مدرسه در ایالت بایرن وجود دارد؟

در ایالت بایرن هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: میتل شوله (Mittelschule)، رئال شوله (Realschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام اموزشی مدارس در ایالت بایرن

مدرسه ابتدایی Grundschule

میتل شوله Mittelschule

رئال شوله Realschule

گمناریوم Gymnasium

چگونه کودکان و نو جوانان به مدرسه ثبت نام میشوند؟

چه وقت باید کودکان پناهنده به مدرسه بروند؟

چه وقت و در کدام مدرسه کودک من ثبت نام میشود؟