اقامت دائم آلمان برای پناهجویان قبول شده

به‌روزرسانی 01.02.2023

آیا میتوانم اجازه اقامت دائمی آلمان را بدست بیاورم؟

اگر به دلیل مشکلات سیاسی و یا حقوق بشری به آلمان پناهنده شده اید و اجازه اقامت کسب کرده‌اید، در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانید بعد از سه یا پنج سال درخواست اقامت دائم آلمان کنید. به دست آوردن مجوز اقامت دائم به این معنی است که دیگر مجبور نیستید به اقامت خود را تمدید کنید. اگر اقامت دائم برای شما صادر شود،‌ اجازه خواهید داشت در هر شهر آلمان که بخواهید ساکن شوید، به مدرسه و دانشگاه بروید یا کار کنید.

بر علاوه اجازه اقامت دائم آلمان که در بالا توضیح داده شد، نوع دیگری از اجازه اقامت به نام اقامت دائم اتحادیه اروپای (Daueraufenthalt – EU) نیز وجود دارد که می‌‌توانید برای آن اقدام کنید. مزیت «اجازه اقامت دائم اروپایی» این است که با داشتن آن می‌توانید علاوه بر آلمان،‌ از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز درخواست اقامت کنید و اگر شرایط مورد نیاز را داشته باشید اجازه اقامت آن کشور بگیرید و آنجا کار و زندگی کنید.

اگر اقامت پناهندگی ندارید و به دلایل دیگری مانند کار، تحصیل یا تجارت به آلمان آمده اید، اطلاعات مورد نیاز را در بخش اقامت دائم آلمان بخوانید.

سوالات مهم در زمینه اقامت دائم

من اقامت (anerkannter Flüchtling Asylberechtigte*r) دارم

به عنوان کسی که حق پناهندگی و یا حفاظت پناهجویی شامل او شده، شما در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانید درخواست مجوز اقامت دائم کنید:

 • نباید برای گذران زندگی خود به کمک مالی اداره کار، جاب سنتر و یا خدمات اجتماعی (سوسیال) وابستگی داشته باشید- یعنی باید بتوانید خود کار کنید و هزینه‌های خود را تامین کنید. اگر چنین پشتیبانی دریافت می کنید، مبلغ آن باید بسیار محدود باشد. میزان مجاز دریافت کمک دولتی در این شرایط در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود در اداره شهروندان خارجی پرس و جو کنید و یا به یک مرکز مشاوره مهاجران مراجعه کنید.
 • اگر پنج سال بصورت قانونی و داشتن اقامت در آلمان زندگی کرده باشید، باید زبان آلمانی را تا سطح  A2 خوانده باشید و مدارک رسمی مربوطه به آن را ارائه کنید. اگر قصد دارید بعد از سه سال زندگی قانونی در آلمان، درخواست اقامت دائم بدهید، باید زبان آلمانی را تا سطح  C1 خوانده باشید و مدارک زبان را ارائه کنید.
 • خانه‌ای با اندازه مناسب و فضای زندگی کافی برای خود و خانواده‌تان داشته باشید. اندازه خانه‌ای که در این شرایط از شما انتظار می‌رود داشته باشید در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. بصورت عموم باید برای هر نفر باید ۱۲ مترمربع، برای کودکان زیر ۶ سال ۱۰ متر مربع فضا موجود باشد. کودکان زیر ۲ سال تاثیری در این مورد ندارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود در اداره امور خارجیان بپرسید و یا به یک مرکز مشاوره مهاجران مراجعه کنید.
 • باید بیمه درمانی داشته باشید.
 • باید دوره یا کلاس یکپارچه سازی (ادغام) را موفقانه سپری کرده باشید.
 • نباید هیچ جرمی مرتکب شده باشید.
 • باید قبل از اقدام حداقل به مدت سه یا پنج سال (شامل مدت زمان پرونده پناهندگی) اجازه اقامت برای شما صادر شده باشد.
 • دلایلی که منجر به قبولی شما به عنوان یک پناهجو شد باید همچنان پا برجا و معتبر باشند.

اگر شما اجازه اقامت خود را از طریق حمایت تکمیلی و یا منع ملی اخراج به دست آورده‌اید، لازم است برای به دست آوردن اجازه اقامت دائم شرایط دیگری را نیز داشته باشید. برای مثال، در این شرایط شما حق ندارید هیچ کمک دولتی دریافت کنید. بعلاوه باید به مدت حداقل ۶۰ ماه در آلمان کار کرده باشید و هزینه بیمه بازنشستگی پرداخته باشید تا بتوانید برای اقامت دائم درخواست بدهید.

من اقامت پناهندگی زوبزیدیره شوتس (subsidiären Schutz) دارم

اگر اقامت پناهندگی  حمایت تکمیلی (subsidiären Schutz) دارید و میخواهید درخواست اقامت دائم کنید باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • باید پنج سال با اقامت قانونی در آلمان زندگی کرده باشید. مدت زمان پرونده پناهندگی هم حساب میشود.
 • باید زبان آلمانی را به سطح  B1 خوانده باشید و آن را ارائه کنید.
 • برای هزینه های زندگی خود هیچ کمک مالی از اداره جاب سنتر و یا خدمات اجتماعی (سوسیال) دریافت نکنید.  
 • باید ۶۰ ماه کار کرده باشید و بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشید.
 • خانه‌ای با اندازه مناسب و فضای زندگی کافی برای خود و خانواده‌تان داشته باشید. اندازه خانه‌ای در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. بصورت عموم باید برای هر نفر ۱۲مترمربع، برای کودکان زیر ۶ سال ۱۰ متر مربع فضا موجود باشد. کودکان زیر ۲ سال تاثیری در این مورد ندارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود یا از یک مرکز مشاوره برای مهاجران بپرسید.
 • باید بیمه درمانی داشته باشید.
 • باید دوره های زبان برای ادغام (Orientierungskurs) را موفقانه سپری کرده باشید.
 • نباید جرمی مرتکب شده باشید.

باید قبل از درخواست حداقل به مدت پنج سال (شامل مدت زمان پرونده پناهندگی) درآلمان اقامت داشته باشید.

دلایلی که منجر به قبولی شما به عنوان یک پناهجو شده، همچنان پا برجا و معتبر باشد و بامف اقامت شما را باطل نکرده باشد.

من اقامت پناهندگی منع ملی اخراج (Abschiebungsverbot) دارم

اگراقامت پناهندگی منع ملی اخراج (Abschiebungsverbot) دارید ومیخواهید درخواست اقامت دائم کنید باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • باید پنج سال با اقامت قانونی در آلمان زندگی کرده باشید. مدت زمان پرونده پناهندگی هم حساب میشود.
 • باید زبان آلمانی را به سطح  B1 خوانده باشید و آن را ارائه کنید.
 • برای هزینه های زندگی خود هیچ کمک مالی از اداره جاب سنتر و یا خدمات اجتماعی (سوسیال) دریافت نکنید.  
 • باید ۶۰ ماه بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشید.
 • خانه‌ای با اندازه مناسب و فضای زندگی کافی برای خود و خانواده‌تان داشته باشید. اندازه خانه‌ای در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. بصورت عموم باید برای هر نفر ۱۲مترمربع، برای کودکان زیر ۶ سال ۱۰ متر مربع فضا موجود باشد. کودکان زیر ۲ سال تاثیری در این مورد ندارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود یا از یک مرکز مشاوره برای مهاجران بپرسید.
 • باید بیمه درمانی داشته باشید.
 • باید دوره های زبان برای ادغام (Orientierungskurs) را موفقانه سپری کرده باشید.
 • نباید جرمی مرتکب شده باشید.
 • باید قبل از درخواست حداقل به مدت پنج سال (شامل مدت زمان پرونده پناهندگی) درآلمان اقامت داشته باشید.
 • دلایلی که منجر به قبولی شما به عنوان یک پناهجو شده، همچنان پا برجا و معتبر باشد و بامف اقامت شما را باطل نکرده باشد.
من دولدونگ (Duldung) دارم

با دولدونگ نمی توانید اقامت دائم بگیرید. اما برخی موارد قانونی برای دریافت اقامت برای افرادی که چندین سال دولدونگ دارند وجود دارد. اطلاعات بیشتری دراین مورد می توانید را در بخش «حق اقامت برای افرادی که دولدونگ دارند» بخوانید. ابتدا باید دنبال اقامت باشید و بعد از اینکه چند سال اجازه اقامت داشتید، می توانید اقامت دائم هم درخواست کنید.  در صفحه اقامت دائم در مورد شرایط عمومی اقامت دائم آلمان بیشتر بخوانید.

مواردی که باید برای درخواست اقامت دائم بدانم؟

کجا میتوانم درخواست اقامت دائم کنم؟

برای دریافت اقامت دائم، از اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde  شهر خود وقت ملاقات بگیرید و تمام مدارک مورد نیاز که در وب سایت آوسلندربیهورده درج شده را همراه داشته باشید. قبل از مراجعه یک فرم درخواست ساده در وب سایت موجود میباشد که باید پر کنید و با یک عکس پاسپورت و مدارک مورد نیاز با خود ببرید و یا از طریق پست قبلا بفرستید. درخواست اقامت دائم هزینه‌ای کوچک هم دارد.

برای درخواست اقامت دائم به مدارک ذیل نیاز دارید:

 • کپی پاسپورت
 • کپی قرارداد کار، تائید دریافت حقوق از شش ماه اخیر و یک برگه تائیدی از کارفرما برای اینکه نشان دهید در حال حاضر هم مشغول به کار هستید. این برگه باید در ظرف ۱۴ روز قبل از حضور شما در ترمین صادر شده باشد. اگر کار مستقل میکنید، اخرین برگه پرداخت مالیات را باید با خود داشته باشید.
 • نامه تائیدی از شرکت  بیمه سلامتی شما که ثابت کند شامل خدمات بیمه هستید.
 • کپی قرارداد اجاره خانه شما.
 • کپی مدارک زبان آلمانی
 • مدرک پرداخت بیمه بازنشستگی.
 • اگر کیندر گلد (Kindergeld, Elterngeld)  یا الترن (Elterngeld) دریافت میکنید، نامه تائیدی آن.
 • برگه ثبت آدرس و مشخصات‌ (polizeiliche Anmeldung)
آیا ممکن است اجازه اقامت دائم من شود؟

در شرایط ذیل ممکن است اقامت دائم شما پس گرفته شود:

 • اقامت پناهندگی دارید واقامت دائم دریافت کرده به وطن خود سفر کنید ممکن است آلمان دیگر شما را مستحق پناهندگی نداند و در این حالت اداره امور مهاجرت و پناهندگی دو گزینه پیش رو خواهد داشت:‌ اول: اینکه این اداره ممکن است تصمیم بگیرد که اجازه اقامت دائم شما را باطل کند. دوم: این اداره ممکن است تصمیم بگیرد اقامت دائم شما همچنان معتبر بماند. اگر مدت طولانی از اقامت شما در آلمان بگذرد، زبان آلمانی را خوب بدانید و برای تامین هزینه‌های خود به کمک‌های دولتی (از اداره سوسیال و یا جاب‌سنتر) متکی نباشید؛ معمولا اداره مهاجرت گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد. به هر حال، طبق (ماده ۵۲ از قانون اقامت) اداره مهاجرت و پناهجویی تنها مرجع تصمیم‌گیری در این مورد است.
   
 • اگر برای شما مجوز اقامت (دائمی یا غیر دائمی) صادر شده باشد اما شما بیش از شش ماه خارج از آلمان زندگی کنید و یا برای زندگی به کشور دیگری بروید، به موجب ماده ۵۱ از قانون اقامت، مجوز اقامت دائم خود را از دست خواهید داد. این مورد برای افرادیکه پاسپورت آبی پناهندگی دارند صدق نمیکند.
   
 • اگر برای بدست آوردن اقامت اطلاعات غیرواقعی و نادرستی در اختیار اداره‌های مهاجرت قرار داده باشید، در صورت کشف موضوع مجوز اقامت شما باطل خواهد شد.
   
 • اگر شما از چشم دولت آلمان تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی به حساب بیایید، ممکن است به کشور خود اخراج شوید. در این صورت، شما مجوز اقامت دائم یا موقت خود را نیز از دست می‌دهید.
   
 • در صورتی که فکر می‌کنید ممکن است اقامت شما به هر دلیلی باطل شود، به یک وکیل مراجعه کنید و یا به مرکز مشاوره بروید و از آنها کمک و راهنمایی بگیرید. برای مثال، می‌توانید به سازمان پروآزول (Pro Asyl) مراجعه کنید. کارکنان پروآزول به زبان‌های آلمانی و انگلیسی حرف می‌زنند و از طریق شماره تلفن +49 (0) 69-242 314 20  و آدرس ایمیل proasyl@proasyl.de در دسترس هستند. همچنان خدمات مهاجرت برای بزرگسالان Migrationsberatung für Erwachsene و خدمات مهاجرت برای جوانان Jugendmigrationsdienst میتوانند شما را در این مورد کمک کنند.
اگر مشکل داشته باشم کدام ادارات من را کمک میکنند؟

مراکزمشاوره خدمات مهاجرت برای بزرگسالان Migrationsberatung für Erwachsene و خدمات مهاجرت برای جوانان Jugendmigrationsdienst میتوانند شما را در این مورد کمک کنند. خدمات مهاجرت برای جوانان، برای افراد زیر ۲۷ سال کار میکنند. کارمندان این مراکز مشاوره به زبان های مختلف صحبت میکنند.

شورای پناهندگان که در ایالت های مختلف فعالیت میکنند، نیز می تواند به شما کمک کنند. شورای پناهندگان در منطقه خود را میتوانید در وب سایت شورای ملی پناهندگان Landesflüchtlingsräte جستجو کنید. شورای های پناهندگان می توانند مراکز مشاوره تخصصی یا وکلا حقوقی را در اختیار شما قرار دهند. محل قرارگیری رایگان است.

مهم

افرادی که اقامت پناهندگی دارند اگر اقامت داسم هم دریافت کنند باز هم اجازه ندارند به کشور خود سفر کنند، وگرنه ممکن هم حق پناهندگی و هم اقامت دائم خود را از دست بدهند.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: