جاب سنتر یا اداره کار (Jobcenter)

آیا می توانم از حابسنتز حمایت مالی دریافت کنم؟

اگر در آلمان زندگی می کنید و پولی برای پرداخت هزینه های زندگی خود و خانواده تان ندارید، جاب سنتر (Jobcenter) می تواند مکان مناسبی برای درخواست کمک باشد. این اداره در شرایط ویژه از افرادی حمایت می کند که هرگز در آلمان کار نکرده اند، بیش از یک سال است که بیکار اند یا با وجود داشتن کار، درآمد کافی ندارند. از طریق اداره کار یا جاب سنتر می توانید برای خود و خانواده تان کمک مالی دریافت کنید. این کمک مالی را به عنوان «مزایای بیکاری 2» (Arbeitslosengeld II) می شناسند و اغلب هارتز فیه (Hartz IV) نیز نامیده می شود. کارمندان جاب سنتر  شما را در یافتن کار نیز کمک خواهند کرد. اگر دوره های زبان آلمانی یا دوره های آموزشی مربوط به رشته تحصیلی (Weiterbildungen) تان بتوانند شما را در یافتن کار کمک کند، جاب سنتر هزینه این دوره های آموزش ها را نیز می پردازند.

همه اطلاعات در مورد پول بیکاری ۲ (Arbeitslosengeld II)

پول بیکاری ۲ (Arbeitslosengeld II) چیست؟

آیا می توانم درخواست پول بیکاری ۲ (Arbeitslosengeld II) نمایم؟

آیا درآمد یا دارایی خانواده من هم محاسبه می شود؟ « Bedarfsgemeinschaft» چیست؟

آیا ابتدا پس انداز یا دارایی خود را باید مصرف کنم؟

چه نوع کمک مالی می توانم از جابسنتر دریافت کنم؟

می توانم با وجود داشتن کار یا کسب کار خصوصی، پول بیکاری۲ دریافت کنم؟

به کدام اداره جاب سنتر باید مراجعه کنم؟

کجا و چگونه می توانم درخواست پول بیکاری ۲ (Arbeitslosengeld II) کنم؟

برای اولین درخواست پول جابسنتر (Jobcenter) به کدام مدارک نیاز دارم؟

چه وقت و چگونه پولی که جاب سنتر پرداخت میکند را دریافت کنم؟

مساحت و اجاره آپارتمان من باید چقدر باشد؟

چگونه اداره کار به من کمک می کند تا کار پیدا کنم؟

کارمندان جابسنتر به چه زبان هایی صحبت می کنند؟

برای دریافت پول از جابسنتر چه حقوق و مسوولیت های دارم؟

برای دریافت پول جابسنتر چه مسئولیت های دارم؟

توافقنامه Eingliederungsvereinbarung چیست؟

چه نوع تغییراتی را باید به جاب سنتر اطلاع دهم؟

آیا اجازه نقل مکان یا عوض کردن خانه‌ام را دارم؟

جاب سنتر همیشه وقت ملاقات می‌فرستد، آیا باید به همه وقت های تعیین شده بروم؟

آیا می توانم با وجود دریافت پول بیکاری ۲ به سفر بروم؟

اگر قوانین و تعهدات را رعایت نکنم چه اتفاقی می افتد؟

با تصمیم جاب سنتر (Jobcenter) موافق نیستم، چه کنم؟

جاب سنتر می خواهد پول که پرداخت کرده است را از من پس بگیرد، چه کنم؟

اگر کارمندان جاب سنتر به من توهین یا تبعیض آمیز و نژادپرستانه رفتار کنند چه کنم؟

از کجا می توانم کمک و حمایت دریافت کنم؟

توجه!

زمانی که مدارک را به جاب سنتر تحویل می دهید یا به آنجا می فرستید، بابت این کار همیشه تاییدی دریافت کنید. با مدرک تاییدی می توانید ثابت کنید که مدارک را جاب سنتر ارسال کرده اید. این مورد زمانی می تواند مهم باشد که مدارک شما در جاب سنتر گم شود.