پناهندگی برای افراد زیر سن ۱۸ سال در آلمان

پناهندگی نوجوانان بدون سرپرست و زیرسن قانونی چگونه بررسی میشود؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

هر فردی که با داشتن کمتر از ۱۸ سال سن و بدون والدین و یا سرپرست قانونی به آلمان پناهنده شود به عنوان پناهنده زیر سن بدون سرپرست (unbegleiteter minderjähriger Flüchtling) ثبت میشود.
امکان دارد این نوجوانان والدین خود را در راه رسیدن به آلمان گم کرده‌ باشند و یا هم از کشور خود بدون انها و به تنهایی فرار کرده اند. در این وضعیت با رسیدن به آلمان روند ثبت نام و رسیدگی به پرونده پناهندگی شان کاملا با افراد بالغ و یا هم با کودکان و نوجوانانی که با والدین شان هستند فرق میکند.

به عنوان یک پناهنده زیرسن بدون سرپرست چه مواردی را باید بدانید؟

بعد از ورود من به آلمان چه اتفاق میافتد؟

چرا دانستن سن اصلی من مهم است؟

سرپرست قانونی چه کسی است؟

چه نوع اقامتی دریافت میکنم؟

آیا امکان دارد اخراج شوم؟

میتوانم به مدرسه بروم؟

خانواده‌ام را چگونه پیدا کنم؟

میتوانم خانواده‌ام را به آلمان بخواهم؟

بعد از اینکه ۱۸ ساله شدم چه اتفاقی میافتد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

مهم

اگر پناهجوی زیر سن قانونی هستید وهنوز برای شما سرپرستی پیدا نشده است، شما نمیتوانید به تنهایی از اداره بامف (BAMF) درخواست پناهندگی کنید. به همین دلیل شما سند اقامت دولدونگ دریافت میکنید. با این دولدونگ شما تا هنگامی که سن ۱۸ را کامل کنید میتوانید در آلمان زندگی کنید، بعدا باید بزودی با کمک وکیل و یا دفاتر مشاوره درخواست پناهندگی کنید.