پناهندگی برای افراد کمتر ۱۸ سال

پناهجویان بدون سرپرست زیرسن قانونی

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

هر فردی که با داشتن کمتر از ۱۸ سال سن و بدون والدین و یا سرپرست قانونی به آلمان پناهنده شود به عنوان پناهنده زیر سن بدون سرپرست ثبت میشود.

امکان دارد ورود به تنهایی به آلمان، بدلیل این باشد که شما والدین تانرا در راه رسیدن به آلمان گم کرده‌اید و یا هم از کشود خود بدون انها و به تنهایی فرار کرده اید. در این وضعیت با رسیدن به آلمان روند ثبت نام و رسیدگی به پرونده پناهندگی شما کاملا با افراد بالغ فرق میکند. 

به عنوان یک پناهنده زیرسن بدون سرپرست چه مواردی را باید بدانید؟

بعد از ورود من به آلمان چه اتفاق میافتد؟

چرا دانستن سن اصلی من مهم است؟

سرپرست قانونی چه کسی است؟

چه نوع اقامتی دریافت میکنم؟

آیا امکان دارد اخراج شوم؟

میتوانم با یک خانواده زندگی کنم؟

مدد کار اجتماعی چه کسی است؟

میتوانم به مدرسه بروم؟

خانواده‌ام را چگونه پیدا کنم؟

میتوانم خانواده‌ام را به آلمان بخواهم؟

بعد از اینکه ۱۸ ساله شدم چه اتفاقی میافتد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

مهم

اگر پناهجوی زیر سن قانونی هستید وهنوز برای شما سرپرستی پیدا نشده است، شما نمیتوانید به تنهایی از اداره بامف (BAMF) درخواست پناهندگی کنید. به همین دلیل شما سند اقامت دولدونگ دریافت میکنید. با این دولدونگ شما تا هنگامی که سن ۱۸ را کامل کنید میتوانید در آلمان زندگی کنید، و بعدا درخواست پناهندگی کنید.