جاب‌سنټر

جاب‌سنټر له چا سره مالي مرسته کوي؟

که څوک په جرمني کې ژوند کوي او د خپل ځان يا کورنۍ د غړو د ژوند لګښتونه پوره نه کړای شي، له دولت څخه مرسته ترلاسه کوي. د دې مرستو ترلاسه کولو لپاره يو مهم ځای جاب‌سنټر دی. جاب‌سنټر د ځينو شرايطو په پوره کولو سره له هغو کسانو سره مرسته کوي چې تر اوسه يې په جرمني کې کار نه وي کړی*، له يوه کال راهيسې وزګار وي او يا هم په کار کې کم معاش اخلي. د جاب‌سنټر مرستې ته (Hartz IV) وايي او د بېکارۍ دوهم ډول پیسې (Arbeitslosengeld II) هم بلل کيږي. د جاب‌سنټر کارکوونکي له تاسې سره د کار موندلو لپاره هم مرسته کوي. که د کار لپاره اړتيا وي، جاب‌سنټر به ستاسې د ژبې د کورس او يا اضافي زده‌کړو (Weiterbildungen) لګښتونه هم پر غاړه واخلي.

په څه بايد ځان وپوهوم؟

د جاب‌سنټر پیسې څه ته وايي؟

څوک د جاب‌سنټر پیسې ترلاسه کولای شي؟

د کورنۍ د غړو شتمني يا عايد هم په حساب کې راځي؟ ګډ ژوند څه ته وايي؟

خپله شتمني يا پس‌انداز بايد وکاروو؟

له جاب‌سنټر څخه کومې مالي مرستې ترلاسه کولای شو؟

کولای شم له دندې يا ازاد کار سره سره د جاب‌سنټر مرسته هم ترلاسه کړم؟

کوم جاب‌سنټر زما مسؤوليت لري؟

څه ډول د جاب‌سنټر د پیسو غوښتنه کولای شم؟

له جاب‌سنټر سره د لومړي ځل ثبتېدلو پر مهال کومو سندونو ته اړتيا ده؟

د جاب‌سنټر پیسې کله او څنګه ورکول کيږي؟

جاب‌سنټر د کور څومره کرايه ورکوي؟

جاب‌سنټر څه ډول د کار په موندلو کې مرسته کوي؟

د جاب‌سنټر کارکوونکي په څو ژبو خبرې کوي؟

له جاب‌سنټر سره کوم حقونه او مسؤوليتونه لرم؟

له جاب‌سنټر سره کوم مسؤوليتونه لرم؟

د ګډون يا ادغام تړون (Eingliederungsvereinbarung) څه ته وايي؟

جاب‌سنټر ته بايد د کوم بدلونونو په اړه خبر ورکړل شي؟

بل ځای ته د کډه کېدو اجازه لرم؟

د جاب‌سنټر پرله‌پیسې ترمينونو ته حاضرېدل اړين دي؟

د جاب‌سنټر مرسته ترلاسه کوونکي بل ځای ته سفر کولای شي؟

که څوک مقررات او مکلفيتونه په پام کې ونه نيسي، څه کيږي؟

که څوک د جاب‌سنټر له پرېکړو سره موافق نه وي، څه بايد وکړي؟

که جاب‌سنټر بېرته پیسې وغواړي، څه کولای شو؟

که د جا‌سنټر کارکوونکي توکمیز يا توپيري چلند وکړي، څه کولای شو؟

له کومه ځايه مرسته او مشوره ترلاسه کولای شو؟

مهم

کله چې جاب‌سنټر ته سندونه وروړئ او يا يې ورلېږئ، تل يو تاييد ترلاسه کړئ او له ځان سره يو ثبوت وساتئ. په دې ډول تاسې ثابتوئ چې سندونه مو پر وخت لېږلي دي. دا کار هغه مهال ګټور تماميږي چې که په جاب‌سنټر کې ستاسې سندونه ورک شي او يا ورونه رسيږي.