حق اقامت برای پناهجویان در آلمان

به‌روزرسانی 01.02.2023

برای درخواست پناهندگی از چه حقوقی برخوادارم؟

اگر به دلیل مشکلات سیاسی یا انسانی به آلمان آمده‌اید و قصد دارید در اینجا ماندگار شوید، باید در خواست پناهندگی بدهید. در صورت پذیرفته شدن تقاضای شما، برای شما اجازه اقامت آلمان صادر خواهد شد. در آلمان سه نوع اصلی پذیرش برای پناهجویان وجود دارد: به عنوان در آلمان سه نوع مختلف اقامت و یا هم قبولی برای پناهندگان وجود دارد: شما ممکن است به عنوان فردی که  نظر به مشکلات سیاسی فرار کرده‌اید به عنوان پناهنده سیاسی (Asylberechtigung) شناخته شوید، اقامت اجتماعی (Flüchtlingsschutz) دریافت کنید و یا هم حمایت فرعی (Subsidiärer Schutz). علاوه بر این، بامف (BAMF ) می تواند در شرایط خاص برای شما ممنوعیت ملی برای اخراج (nationals Absschiebungsverbot) صادر کند.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت اقامت برای افرادی که تا اکتبر ۲۰۲۲، پنج سال در آلمان زندگی کرده اند و اقامت ندارند را در بخش «فرصت‌ها برای دریافت اقامت» بخوانید.

انواع پذیرش پناهجویی و مسائل مهم مربوط به اجازه اقامت

حق پناهندگی (Asylberechtigung )

بر اساس  ماده ۲۵ قانون اقامت آلمان §25 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz و با تاسی از بند الف ماده ۱۶ قانون اساسی آلمان،‌ حق پناهندگی (Asylberechtigung) به کسانی تعلق می‌گیرد که به دلایل سیاسی در کشور خود توسط دولت و یا یک سازمان مربوط به دولت مورد تعقیب و آزار و تهدید قرار داشته باشند. به عبارت دیگر این نوع از حفاظت شامل حال کسانی می‌شود که به سبب «نژاد»، مذهب،‌ ملیت، باورهای سیاسی و یا تعلق به یک گروه اجتماعی خاص در معرض خطر جانی و یا زندانی شدن باشند. توجه داشته باشید که این نوع از پناهندگی، تنها به کسانی اعطا می‌شود که با گذر کردن از یک کشور امن دیگر خود را به آلمان نرسانده باشند. از آنجا که آلمان با کشورهای اروپایی )که امن محسوب می‌شوند( احاطه شده، شما تنها زمانی می‌توانید برای این نوع از پناهندگی درخواست بدهید که مستقیما و با هواپیما (طیاره) به آلمان آمده باشید.

اگر درخواست پناهندگی شما تایید شود، یک اجازه اقامت سه ساله برای شما صادر خواهد شد. بعد از این سه سال اعتبار مجوز اقامت شما به پایان خواهد رسید. اگر مشکلی که نظر به آن قبولی دریافت کرده‌اید هنوز وجود داشته باشد،‌ اجازه اقامت شما برای سه سال دیگر نیز تمدید خواهد شد. برای معلومات بیشتر در این مورد، به بخش «چگونه می‌توانم بعد از ختم اجازه اقامتم آن را تمدید کنم؟» در همین صفحه مراجعه کنید. در سریع‌ترین حالت شما پس از سه سال و در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانید برای دریافت اجازه اقامت دائم (unbefristete Aufenthaltserlaubnis" یا Niederlassungserlaubnis) درخواست بدهید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به فصل اقامت دائم مراجعه کنید.  

برای کسانی که مستحق حمایت پناهندگی شناخته می‌شوند «سند مسافرتی پناهجویی» یا همان پاسپورت آبی صادر می‌شود که شما با استفاده از آن می‌توانید به خارج از آلمان سفر کنید.  اما به یاد داشته باشید که اجازه ندارید با این سفر به زادگاه خود سفر کنید و در این صورت ممکن است اجازه اقامت خود  در آلمان را از دست بدهید.

به عنوان کسی که مستحق پناهندگی شناخته شده است، شما از حقوق زیر برخوردارید:

 • شما می‌توانید همسر و فرزندان زیر سن قانونی (۱۸ سال) خود را به آلمان فرابخوانید. اگر خود شما زیر سن قانونی باشید، می‌توانید والدین خود را به آلمان بخواهید. (معلومات بیشتر را در فصل پیوند اعضای خانواده روی وب‌سایت ما پیدا می‌کنید)
 • شما اجازه کار کردن خواهید داشت. اگر شغلی نداشته باشید، به شما حقوق بیکاری (unemployment benefit II) و یا کمک هزینه اداره سوسیال تعلق می‌گیرد و جاب‌سنتر به شما کمک می‌کند تا شغلی پیدا کنید. ·       اطلاعات بیشتر در صفحه کاریابی.
 • شما کمک هزینه کودک  (Kindergeld) و کمک هزینه والدین (Elterngeld) دریافت خواهید کرد.
 • شما حق دارید در دوره‌های انتگراسیون شرکت کنید.
 • شما اجازه دارید درس بخوانید و یا در وره‌های کارآموزی (آوسبیلدونگ) شرکت کنید.

مهم:

اگر در وطن شما بعضی مناطق که از نظر دولت آلمان بنام منطقه امن شناخته می شود وجود داشته باشد که شما بتوانید به صورت قانونی و در امنیت در آنجا زندگی کنید، شما به عنوان پناهنده شناخته نمی‌شوید و حقوق پناهندگی به شما تعلق نمی‌گیرد.

اگر فردی خارج از آلمان جنایات جنگی یا جرایم غیر سیاسی (که اهداف و اصول سازمان ملل را نقض کند) مرتکب شده باشد، مستحق پناهندگی شناخته نخواهد شد. همین امر در مورد افرادی که به خاطر جنایات غیر سیاسی به زندان محکوم شده اند نیز صدق می کند، البته در صورتی که به عنوان تهدیدی برای آلمان و یا امنیت عمومی مردم در نظر گرفته شوند.

حفاظت پناهجویی (Flüchtlingsschutz)

کسانی که طبق ماده (§25 Abs. 2 Satz 1 Alternative 1 Aufenthaltsgesetz  به تاسی از ماده  §3 Abs. 1 Asylgesetz  مستحق حفاظت پناهجویی (Flüchtlingsschutz) شناخته شده‌اند، حقوقی شبیه به کسانی دارند که مستحق حق پناهندگی (Asylberechtigung) هستند. حفاظت پناهندگی به کسانی تعلق می‌گیرد که به دلیل «نژاد»،‌ مذهب،‌‌ ملیت، باورهای سیاسی یا تعلق به یک گروه اجتماعی در زادگاه خود در معرض تهدید و آزار هستند. این تهدید و آزار می‌تواند از طرف حکومت و یا گرو‌ه‌های غیر حکومتی باشد – یعنی اگر حکومت نتواند یا نخواهد از شما در مقابل تهدید و آزار گروه‌های غیر دولتی محافظت کند هم حفاظت پناهجویی شامل حال شما خواهد شد. در این نوع از پناهندگی، شما نباید حتما مستقیم به آلمان آمده باشید. یعنی حتی اگر در راه آمدن به آلمان از یک کشور امن سوم هم رد شده باشید باز هم ممکن است مستحق حفاظت پناهجویی شناخته شوید.برای افرادی که مستحق حفاظت پناهجویی شناخته می‌شوند یک اجازه اقامت سه ساله صادر می‌شود. اگر مشکلی که نظر به آن قبولی دریافت کرده‌اید هنوز وجود داشته باشد،‌ اجازه اقامت شما برای سه سال دیگر نیز تمدید خواهد شد. برای معلومات بیشتر در این مورد، به بخش «چگونه می‌توانم اجازه اقامت خود را تمدید کنم؟» در همین صفحه مراجعه کنید. در سریع‌ترین حالت، شما پس از سه سال و در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانید برای دریافت اجازه اقامت دائم ("unbefristete Aufenthaltserlaubnis" or "Niederlassungserlaubnis") درخواست بدهید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به فصل «اقامت دائم» مراجعه کنید.  

برای کسانی که مستحق حفاظت پناهجویی شناخته می‌شوند «سند مسافرتی پناهجویی» یا همان پاسپورت آبی صادر می‌شود که شما با استفاده از آن می‌توانید به خارج از آلمان سفر کنید.  اما به یاد داشته باشید که اجازه ندارید با این سفر به زادگاه خود سفر کنید و در این صورت ممکن است اجازه اقامت خود  در آلمان را از دست بدهید.

به عنوان کسی که مستحق حفاظت پناهجویی شناخته شده است، شما از حقوق زیر برخوردارید:

 • شما می‌توانید همسر و فرزندان زیر سن قانونی (۱۸ سال) خود را به آلمان فرابخوانید. اگر خود شما زیر سن قانونی باشید، می‌توانید والدین خود را به آلمان بخواهید. (معلومات بیشتر را در فصل پیوند اعضای خانواده روی وب‌سایت ما پیدا می‌کنید)
 • شما اجازه کار کردن خواهید داشت. اگر شغلی نداشته باشید، به شما حقوق بیکاری (unemployment benefit II) و یا کمک هزینه اداره سوسیال تعلق می‌گیرد و جاب‌سنتر به شما کمک می‌کند تا شغلی پیدا کنید. ·       اطلاعات بیشتر در صفحه کاریابی.
 • شما کمک هزینه کودک  (Kindergeld) و کمک هزینه والدین (Elterngeld) دریافت خواهید کرد.
 • شما حق دارید در دوره‌های انتگراسیون شرکت کنید.
 • شما اجازه دارید درس بخوانید و یا در دوره‌های کارآموزی (آوسبیلدونگ) شرکت کنید
   

مهم:

اگر در وطن شما بعضی مناطق که از نظر دولت آلمان بنام منطقه امن شناخته می شود وجود داشته باشد که شما بتوانید به صورت قانونی و در امنیت در آنجا زندگی کنید، شما به عنوان پناهنده شناخته نمی‌شوید و حقوق پناهندگی به شما تعلق نمی‌گیرد.

اگر فردی خارج از آلمان جنایات جنگی یا جرایم غیر سیاسی (که اهداف و اصول سازمان ملل را نقض کند) مرتکب شده باشد، مستحق حفاظت پناهجویی شناخته نخواهد شد. همین امر در مورد افرادی که به خاطر جنایات غیر سیاسی به زندان محکوم شده اند نیز صدق می کند، البته در صورتی که به عنوان تهدیدی برای آلمان و یا امنیت عمومی مردم در نظر گرفته شوند.

 

حفاظت تکمیلی (Subsidiärer Schutz)

هرگاه پناهجویان شامل دو نوع حق اقامت اول نشوند، ممکن است بر اساس قانون پناهندگی (§ 25 Absatz 2, Satz 1, Alternative 2 AufenthG  به تاسی از §4 Abs. 1 Asylgesetz) مستحق حفاظت تکمیلی (Subsidiärer Schutz) شناخته شوند.  این نوع از پذیرش شامل کسانی می‌شود که اگرچه شخصا مورد آزار دولت یا گروه خاصی قرار نگرفته‌اند، نظر به جنگ و یا نقض شدید حقوق بشر (مانند اجرای مجازات اعدام، شکنجه یا رفتار های غیرانسانی و تحقیرآمیز) در کشور خود  در معرض آزار و تهدید هستند.

برای کسانی که تحت حمایت تکمیلی قرار می‌گیرند یک اجازه اقامت یک ساله صادر می‌شود. اگر بعد از این یک‌ سال شرایط دشوار و تهدیدآمیز در زادگاه شما همچنان موجود باشد، این اجازه اقامت تا دو سال تمدید خواهد شد. برای معلومات بیشتر در این مورد به بخش «چگونه می‌توانم اجازه اقامت خود را تمدید کنم؟» در همین صفحه مراجعه کنید. اگر شما مستحق حمایت تکمیلی شناخته شده‌اید، در زودترین حالت پس از پنج سال و در صورت داشتن شرایط خاص می‌توانید برای اقامت دائم ("unbefristete Aufenthaltserlaubnis"  اقدام کنید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به فصل «اقامت دائم» مراجعه کنید.

حقوق  کسانی که تحت حمایت تکمیلی هستند با دو گروه اول متفاوت است. برای کسانی که مستحق حمایت تکمیلی شناخته می‌شوند «سند مسافرتی پناهجویی» یا همان پاسپورت آبی صادر نمی‌شود.

اگر از کشور خود پاسپورت ندارید یا نمی توانید برای دریافت آن اقدام کنید، می توانید از اداره مهاجرت منطقه خود «سند مسافرتی برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت»  که پاسپورت خاکستری نامیده می شود، درخواست کنید. برای این کار باید ثابت کنید که گرفتن پاسپورت از سفارت کشور شما امکان پذیر و منطقی نیست.

به عنوان کسی که مستحق حمایت تکمیلی شناخته شده است، شما از حقوق زیر برخوردارید:

 • شما اجازه کار کردن خواهید داشت. اگر شغلی نداشته باشید، به شما حقوق بیکاری (unemployment benefit II) و یا کمک هزینه اداره سوسیال تعلق می‌گیرد و جاب‌سنتر به شما کمک می‌کند تا شغلی پیدا کنید. اطلاعات بیشتر در صفحه کاریابی.
 • شما کمک هزینه کودک  (Kindergeld) و کمک هزینه والدین (Elterngeld) دریافت خواهید کرد.
 • شما حق دارید در دوره‌های انتگراسیون شرکت کنید.
 • شما اجازه دارید درس بخوانید و یا در دوره‌های کارآموزی (آوسبیلدونگ) شرکت کنید.

برای معلومات بیشتر در مورد پیوستن اعضای خانواده برای پناهجویان دارای حمایت تکمیلی به فصل پیوند اعضای خانواده دروب‌سایت ما مراجعه ‌کنید.

منع ملی اخراج (Nationales Abschiebungsverbot)

افرادی که دلایل‌شان برای بدست آوردن حق پناهندگی، حفاظت پناهجویی و حمایت تکمیلی کافی نیست و شامل هیچ یک از این سه نوع حق اقامت نمیشوند نیز ممکن است نظر به شرایط خاص بتوانند در آلمان بمانند. بر اساس بند پنج و هفت از ماده ۶۰ قانون اقامت (§ 60 Abs. 5 oder Abs. 7 Aufenthaltsgesetz)، اگر شما در کشور خود در معرض خطر نقض حقوق بشر و تهدید جدی نسبت به جسم یا آزادی فردی باشید، دولت آلمان نباید شما را از کشور اخراج (دیپورت) کند. این قانون به عنوان مثال در مورد کسانی صدق می‌کند که دچار یک بیماری جدی هستند و امکان درمان را در زادگاه خود ندارند.

برای افرادی که مستحق صدور منع ملی اخراج شناخته می‌شوند یک اجازه اقامت یک ساله صادر می‌شود. اگر مشکلاتی که نظر به آن به شما اجازه اقامت داده شده بعد از یک سال همچنان پا برجا بمانند، اجازه اقامت شما تمدید خواهد شد. برای معلومات بیشتر در این مورد به بخش «چگونه می‌توانم اجازه اقامت خود را تمدید کنم؟» در همین صفحه مراجعه کنید.

در زودترین حالت، بعد از پنج سال و با داشتن شرایط مشخص شده شما می‌توانید برای اقامت دائم("unbefristete Aufenthaltserlaubnis") اقدام کنید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به فصل اقامت دائم مراجعه کنید.  

برای کسانی که مستحق منع ملی اخراج شناخته می‌شوند «سند مسافرتی پناهجویی» یا همان پاسپورت آبی صادر نمی‌شود. اگر از کشور خود پاسپورت ندارید یا نمی توانید برای دریافت آن اقدام کنید، می توانید از اداره مهاجرت منطقه خود «سند مسافرتی برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت»  که پاسپورت خاکستری نامیده می شود، درخواست کنید. برای این کار باید ثابت کنید که گرفتن پاسپورت از سفارت کشور شما امکان پذیر و منطقی نیست.

به عنوان کسی که مستحق منع ملی اخراج شناخته شده است، شما از حقوق زیر برخوردارید:

 • شما می‌توانید از اداره شهروندان خارجی (آوسلندربهورده) درخواست اجازه کار کنید. اگر شغلی نداشته باشید و یا به شما اجازه کار داده نشود، به شما کمک هزینه دولتی تعلق می‌گیرد.
 • در صورت موافقت اداره شهوندان خارجی، شما می‌توانید در دوره‌های کارآموزی (آوسبیلدونگ) شرکت کنید.
 • شما اجازه دارید درس بخوانید.
 • شما حق دارید برای شرکت در دوره‌های انتگراسیون درخواست بدهید و در صورت وجود ظرفیت اضافی در این دوره‌ها شرکت کنید. اما به لحاظ قانونی شرکت در دوره‌های انتگراسیون جزو حقوق شما محسوب نمی‌شود.

برای معلومات بیشتر در مورد پیوستن اعضای خانواده برای پناهجویان دارای منع ملی اخراج به فصل پیوند اعضای خانواده دروب‌سایت ما مراجعه ‌کنید.

چگونه میتوانم بعد از ختم اعتبار اجازه اقامتم آن را تمدید کنم؟

اگر منحیث پناهنده شناخته شده باشید و یا حفاظت پناهندگی دریافت کرده باشید، اجازه اقامت شما برای مدت سه سال معتبر است. اجازه اقامت برای افرادی که حمایت فرعی یا ممنوعیت تبعید ملی دریافت کرده اند، معمولا برای یک سال معتبر است. اگر می خواهید پس از این دوره اولیه در آلمان بمانید، باید اجازه اقامت خود را تمدید کنید. برای انجام این کار، باید ابتدا از اداره أمور شهروندان  خارجی (Ausländerbehörde)  در شهر خود وقت مراجعه بگیرید.

مدارک زیر را باید در روز مراجعه با خود داشته باشید:

 • کارت اجازه اقامت و پاسپورت
 • عکس بیومتریک پاسپورتی
 • قرارداد کار و مدارک درآمد سه ماه  گذشته یا گزارش پرداخت مالیاتی یا نامه‌ای از جاب‌سنتر یا اداره سوسیال که نشان دهد شما از طرف آنها حمایت می‌شوید.
 • گواهی ثبت نام از شهرداری (Meldebestätigun)

سعی کنید قبل از اینکه اعتبار مجوز اقامت شما تمام شود، برای گرفتن نوبت تمدید از اداره أمور شهروندان خارجی اقدام کنید. در این نوبت ملاقات شما می‌توانید همزمان پاسپورت و اجازه اقامت خود را تمدید میشوند. تجدید مجوز اقامت و پاسپورت هزینه دارد و رایگان نیست.

مهم:

شما تنها وقتی می توانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید که اداره مهاجرت (BAMF) استحقاق شما نسبت به پناهندگی، حفاظت پناهجویی، اقامت تکمیلی یا منع ملی اخراج را باطل اعلام نکرده باشد. برای معلومات بیشتر در این مورد به بخش «آیا ممکن است اجازه اقامت خود را از دست بدهم؟» در همین صفحه مراجعه کنید.

آیا ممکن است اجازه اقامت من باطل شود؟
 • اداره مهاجران و پناهندگان (BAMF) می‌تواند حق پناهندگی، محافظت پناهجویی، حمایت تکمیلی یا منع ملی اخراج که برای شما به رسمیت شناخته شده را باطل کند. این اداره بعد از سه سال، پرونده کسانی که مستحق پناهندگی و محافظت پناهجویی شناخته شده‌اند را دوباره بررسی می‌کند تا مشخص شود آنها هنوز هم در صورت بازگشت در معرض خطر و تهدید هستند یا نه. اگر شرایط شخصی شما (مثلا وضع سلامتی) و یا شرایط کشور زادگاه شما به طرز قابل توجهی بهتر شده باشد، اداره مهاجران ممکن است اعلام کند که شما دیگر نیاز به محافظت ندارید. در این صورت اداره اتباع خارجی یا آوسلندربهورده ممکن است تصمیم بگیرد که اجازه اقامت شما را باطل کند یا در صورت تمام شدن اعتبار آن را تمدید نکند.
 • در صورتی که حق پناهندگی، حفاظت پناهجویی یا حفاظت تکمیلی شما به رسمیت شناخته شده باشد یا ممنوعیت ملی اخراج برای شما صادر شده باشد اما شما به کشور زادگاه خود مسافرت کنید، ممکن است محافظت خود به عنوان پناهنده و اجازه اقامت‌تان را از دست بدهید. کسانی که حق پناهندگی و یا حفاظت پناهجویی به دست آورده‌اند، در صورت مراجعه به سفارت کشور خود نیز ممکن است این حق را از دست بدهند.
  در صورتی که اداره شهروندان خارجی دیگر حق پناهندگی شما را به رسمیت نشناسد، اجازه اقامت شما نیز باطل خواهد شد. با این وجود اداره امور مهاجران و پناهندگان پرونده شما را بررسی خواهد کرد تا مشخص شود آیا می‌توان نوع دیگری از اجازه اقامت برای شما صادر کرد یا نه. اگر چنین امکانی یافت نشود، بر اساس ماده ۵۲ از قانون اقامت شما مجبور خواهید شد آلمان را ترک کنید.
 • استثنا: اگر شما برای مدتی کوتاه و با دلیلی موجه به کشور خود سفر کنید (مثلا برای دیدار با مادرتان که به شدت بیمار است)، اداره امور شهروندان خارجی ممکن است تصمیم بگیرد اقامت شما را باطل نکند.

 • اگر شما به عنوان کسی که حق پناهندگی یا حفاظت پناهجویی به دست آورده و اقامت دائم دریافت کرده به وطن خود سفر کنید ممکن است آلمان دیگر شما را مستحق پناهندگی و محافظت به حساب نیاورد. در صورتی که دیگر از دید دولت آلمان مستحق پناهندگی و محافظت پناهجویی به حساب نیایید،‌ اداره امور مهاجرت و پناهندگی دو گزینه پیش رو خواهد داشت:‌ اول- این اداره ممکن است تصمیم بگیرد اجازه اقامت دائم شما را باطل کند. دوم- این اداره ممکن است تصمیم بگیرد اجازه بدهد مجوز اقامت دائم شما همچنان معتبر بماند. اگر مدت طولانی از اقامت شما در آلمان بگذرد، زبان آلمانی را خوب بدانید و برای تامین هزینه‌های خود به کمک‌های دولتی (از اداره سوسیال و یا جاب‌سنتر) متکی نباشید؛ معمولا اداره مهاجران گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد. به هر حال، اداره مهاجرت و پناهجویی تنها مرجع تصمیم‌گیری در این مورد است. (ماده ۵۲ از قانون اقامت)
 • اگر برای شما مجوز اقامت (دائمی یا غیر دائمی) صادر شده باشد اما شما بیش از شش ماه خارج از آلمان زندگی کنید و یا برای زندگی به کشور دیگری بروید، به موجب ماده ۵۱ از قانون اقامت، مجوز اقامت خود را از دست خواهید داد.
 • اگر برای بدست آوردن پناهندگی و اجازه اقامت اطلاعات غیرواقعی و نادرستی در اختیار اداره‌های مربوطه قرار داده باشید، در صورت کشف موضوع مجوز اقامت شما باطل خواهد شد.
 • اگر شما از چشم دولت آلمان تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی به حساب بیایید، ممکن است به کشور خود اخراج شوید. در این صورت، شما مجوز اقامت دائم یا موقت خود را نیز از دست می‌دهید. در صورتی که فکر می‌کنید ممکن است اجازه اقامت شما و حفاظت شما به هر دلیلی باطل شود، به یک وکیل مراجعه کنید و یا به یک مرکز مشاوره بروید و از آنها کمک و راهنمایی بگیرید. برای دریافت مراکز مشاوره و موسسه‌های که برای پناهجویان کمک میکنند میتوانید در وب سایت ما در بخش اطلاعات محلی همه اطلاعات را دریافت کنید. در این بخش اسم شهر خود و موضوعی که نیاز به اطلاعات دارید را بنویسید.

 

مهم

در صورتی که هیچ یکی از سه نوع از پذیرش پناهندگی به شما تعلق نگرفته و برای شما منع ملی اخراج هم صادر نشده ناامید نشوید. هنوز هم راه‌هایی وجود دارد که با کمک آنها ممکن است بتوانید در آلمان بمانید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به فصل «رد درخواست پناهندگی» در وبسایت ما مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت اقامت برای افرادی که تا اکتبر ۲۰۲۲، پنج سال در آلمان زندگی کرده اند و اقامت ندارند را در بخش «فرصت‌ها برای دریافت اقامت» بخوانید.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: