Дозвіл на перебування для біженців

Aufenthaltserlaubnis für Geflüchtete
Оновити 01.02.2023

Які права я маю?

Якщо ви з політичних або гуманітарних причин опинилися в Німеччині і хочете тут залишитися, то ви можете подати заяву про надання притулку. Якщо ваша заява про надання притулку буде позитивно вирішена, то ви отримаєте дозвіл на перебування в Німеччині (Aufenthaltserlaubnis). У Німеччині існує три різні види захисту для біженців. Тут ви можете бути визнані особою, яка має право на притулок (Asylberechtigter), біженцем (Flüchtling) або особою, яка має право на субсидіарний захист (subsidiär Schutzberechtigter). Крім того, за певних умов, Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) може встановити для вас національну заборону на вашу депортацію (Abschiebungsverbot). У цьому випадку ви також отримаєте дозвіл на перебування. У цьому розділі ви дізнаєтеся, які права мають люди з різними типами дозволів на перебування.

Що я маю знати?

Право на отримання притулку (§ 25 абз. 1 Закону про перебування)

Згідно з §25 абз. 1 Закону про перебування в поєднанні зі статтею 16а Основного закону (Grundgesetz), притулок надається особам, які на батьківщині переслідуються державою або державною організацією з політичних мотивів.  Політичне переслідування відбувається, якщо людині загрожує небезпека або вона була ув'язнена через її "расу", релігію, національність, політичні переконання або приналежність до певної соціальної групи. Однак визнання вас особою, яка має право на притулок, можливе лише в тому випадку, якщо ви не в'їхали до Німеччини через безпечні треті країни. Оскільки Німеччина оточена безпечними третіми країнами,то визнання вас особою, яка має право на притулок, можливе лише в тому випадку, якщо ви прибули до Німеччини безпосередньо літаком.

Особи, які мають право на притулок, отримують дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) терміном на три роки. Якщо ситуація в рідній країні не змінюється, то дозвіл на перебування продовжується ще на три роки. Детальніше про це можна дізнатися під питанням "Як я можу продовжити дозвіл на перебування?". Не раніше, ніж через три роки, за певних умов ви можете отримати постійну посвідку на проживання для біженців (Niederlassungserlaubnis für Geflüchtete). Детальніше про це можна дізнатися в нашому розділі "Постійна посвідка на проживання для біженців (Niederlassungserlaubnis für Geflüchtete)".

Особи, які мають право на притулок, також мають право на отримання проїздного документа для біженців (так званий GFK-Pass або "синій паспорт"). З цим паспортом ви можете подорожувати за кордон. Однак ви не можете подорожувати до своєї країни, оскільки це може призвести до втрати дозволу на перебування в Німеччині. Більше про проїзний документ для біженців ви дізнаєтеся в нашому розділі "Синій паспорт".

Як особа, яка має право на притулок, ви також маєте наступні права:

 • Ви можете привезти до Німеччини свого чоловіка/дружину та неповнолітніх дітей. Якщо ви не перебуваєте у шлюбі, то ви можете привезти до Німеччини своїх батьків. Детальніше про це ви дізнаєтеся в нашому розділі "Возз'єднання сім'ї".
 • Ви маєте право працювати. Якщо ви не маєте роботи, то ви будете отримувати соціальну допомогу чи допомогу Bürgergeld. Центр зайнятості (Jobcenter) допоможе вам знайти роботу.
 • Ви маєте право на допомогу на дитину батьківську допомогу (Kinder- und Elterngeld).
 • Ви маєте право відвідувати інтеграційні курси.
 • Ви маєте право проходити навчання на базі школи (Ausbildung) або дуальне навчання, а також навчатися у вищому навчальному закладі.

Важливо: Визнання особою, яка має право на притулок, неможливе, у тому разі якщо ви можете безпечно проживати в іншому регіоні авшої країни і можете дістатися до цього регіону безпечним і законним шляхом.

Особи, які скоїли військовий злочин або серйозний злочин неполітичного характеру за межами Німеччини, які діють проти принципів Організації Об'єднаних Націй або які вважаються небезпечними для Німеччини або громадськості, також не мають права на визнання їх особами, які мають право на притулок.

Захист біженців відповідно до Женевської конвенції про біженців (§ 25 абз. 2, 1 речення, 1 альтернатива Закону про перебування)

Визнані біженці (§25 абз. 2 речення 1 альтернатива 1 Закону про перебування в поєднанні з §3 абз. 1 Закону про притулок) мають ті ж права, що й особи, які мають право на притулок. Статус біженця надається особам, які переслідуються на батьківщині через свою "расу", релігію, національність, політичні переконання або приналежність до певної соціальної групи. Переслідування може йти як зі сторони держави, так і зі сторони недержавних структур, за умови, що рідна держава не захищає особу від переслідування. Ви також можете отримати статус біженця, якщо ви в'їхали до Німеччини через безпечні треті країни, тобто якщо ви не дісталися до Німеччини безпосередньо літаком.

Визнані біженці отримують дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) терміном на три роки. Якщо зп цей час ситуація в рідній країні не зміниться, то дозвіл на перебування продовжується ще на три роки. Детальніше про це ви дізнаєтеся під питанням "Як я можу продовжити дозвіл на перебування?" Не раніше, ніж через три роки, за певних умов ви можете отримати дозвіл на постійне перебування. Детальніше про це ви дізнаєтеся в нашому розділі "Постійна посвідка на проживання для біженців (Niederlassungserlaubnis für Geflüchtete)".

Визнані біженці мають право на проїзний документ для біженців ( GFK-Pass або синій паспорт). З цим паспортом ви можете подорожувати за кордон. Однак ви не зможете поїхати на батьківщину, оскільки це може призвести до втрати дозволу на перебування в Німеччині. Більше про проїзний документ для біженців ви дізнаєтеся в нашому розділі "Синій паспорт".

Визнані біженці також мають наступні права:

 • Ви можете привезти до Німеччини свого чоловіка/дружину та неповнолітніх дітей. Якщо ви не перебуваєте у шлюбі, то ви можете привезти до Німеччини своїх батьків. Детальніше про це ви дізнаєтеся в нашому розділі "Возз'єднання сім'ї".
 • Ви маєте право працювати. Якщо ви не маєте роботи, то ви будете отримувати соціальну допомогу чи допомогу Bürgergeld. Центр зайнятості (Jobcenter) допоможе вам знайти роботу.
 • Ви маєте право на допомогу на дитину батьківську допомогу (Kinder- und Elterngeld).
 • Ви маєте право відвідувати інтеграційні курси.
 • Ви маєте право проходити навчання на базі школи (Ausbildung) або дуальне навчання, а також навчатися у вищому навчальному закладі.

Важливо: Визнання біженцем неможливе, якщо ви можете безпечно проживати в іншому регіоні вашої країни і можете безпечно і легально дістатися до цього регіону.

Особи, які скоїли військовий злочин або серйозне неполітичне правопорушення за межами Німеччини, діють всупереч принципам Організації Об'єднаних Націй або вважаються небезпечними для Німеччини або громадськості, оскільки були засуджені до позбавлення волі, також не мають права на визнання біженцем.

Субсидіарний захист § 25 абз. 2, 1 речення, 2 альтернатива Закону про перебування)

Особи, які не можуть бути визнані особами, що мають право на притулок, або біженцями, можуть бути охоплені субсидіарним захистом ( §25, абз. 2, 1 речення, 2 альтернатива Закону про перебування в поєднанні з §4, абз. 1 Закону про надання притулку). Цей субсидіарний захист може бути наданий особам, які не переслідуються, але перебувають у серйозній небезпеці, наприклад, через війну, або яким загрожує серйозна шкода через грубі порушення прав людини (наприклад, смертна кара, тортури, нелюдське поводження).

Особи з субсидіарним захистом отримують дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) терміном на один рік. Його можна продовжити на два роки, якщо ситуація в рідній країні не зміниться. Детальніше про це ви дізнаєтеся під питанням "Як я можу продовжити дозвіл на перебування?". Не раніше, ніж через п'ять років, ви за певних умов можете отримати дозвіл на постійне проживання. Детальніше про це ви дізнаєтеся в розділі "Постійна посвідка на проживання для біженців (Niederlassungserlaubnis für Geflüchtete)".

Правовий статус осіб, які субсидіарний захист, відрізняється від статусу біженців та осіб, які мають право на притулок. Як особа, яка отримала субсидіарний захист, ви не маєте права на отримання паспорта біженця (GFK-Pass або синього паспорта). Якщо ви не маєте або не можете подати заяву на отримання паспорта своєї країни, то ви можете подати заяву на отримання так званого "Reiseausweis für Ausländer und Staatenlose" (також званого "сірим паспортом"). Зробити це можна у відділі в справах іноземців (Ausländerbehörde), який відповідає за вас.  Для цього ви маєте довести, що отримання паспорта в органах влади вашої країни неможливе або занадто складне для вас.

Як особа, яка має субсидіарний захист, ви маєте наступні права:


Возз'єднання сім'ї для осіб, які мають субсидіарний захист, є дуже складним процесом. Більше про возз'єднання сім'ї для людей із субсидіарним захистом ви знайдете в нашому розділі "Возз'єднання сім'ї для біженців та шукачів притулку".

Національна заборона депортації (§ 60, 5 абзац, та §60, 7 абзац Закону про перебування)

Якщо вас не визнано особою, яка має право на притулок, біженцем або особою, яка має право на субсидіарний захист, то буде перевірено, чи можете ви перебувати в Німеччині на інших підставах. Вас не можуть депортувати, якщо на батьківщині вам загрожує порушення прав людини або значна небезпека для життя, здоров'я або свободи ( §60, 5 абз.  або 7 абз. Закону про перебування). Це стосується, наприклад, тих випадків, в яких ви страждаєте на серйозну хворобу, яку неможливо вилікувати у вашій країні.

Особи, для яких було встановлено національну заборону на депортацію, отримують дозвіл на проживання терміном на один рік (Aufenthaltserlaubnis . Якщо ситуація не змінюється, то можливе продовження його строку дії. Детальніше про це ви дізнаєтеся під питанням "Як я можу продовжити дозвіл на перебування?". Не раніше, ніж через п'ять років, ви за певних умов можете отримати дозвіл на постійне проживання (Постійна посвідка на проживання для біженців (Niederlassungserlaubnis für Geflüchtete)). Детальніше про це ви дізнаєтеся в нашому розділі "Постійна посвідка на проживання для біженців (Niederlassungserlaubnis für Geflüchtete)".

У вас немає права на отримання паспорта біженця (GFK-Pass або синього паспорта). Якщо ви не маєте або не можете подати заяву на отримання паспорта у вашій країні, то ви можете подати заяву на отримання "Reiseausweis für Ausländer und Staatenlose" (проїзного документа для іноземців та осіб без громадянства" також званого "сірим паспортом"). Зробити це необхідно у відділі в справах інозеців (Ausländerbehörde), який відповідає за вас. Для цього ви маєте довести, що для вас неможливо або занадто складно отримати паспорт в органах влади вашої країни.

Якщо для вас встановлено національну заборону на депортацію, ви також маєте наступні права:

 Возз'єднання сім'ї для осіб із забороною на депортацію дуже складне. Ви знайдете більше інформації про возз'єднання сім'ї для осіб, які мають національну заборону на депортацію, в нашому розділі "Возз'єднання сім'ї для біженців".

Як я можу продовжити дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis)?

Дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) особи, яка має право на притулок або визнана біженцем, дійсний протягом трьох років. Дозвіл на перебування для осіб, які мають право на субсидіарний захист, або осіб, щодо яких діє національна заборона на депортацію, зазвичай дійсний протягом одного року. Після закінчення цього терміну його необхідно буде продовжити. Для цього ви повинні записатися на прийом до відповідального за вас відділу у справах іноземців. На цей прийом ви маєте принести з собою наступні документи:

 • Ваш дозвіл на перебування та паспорт для виїзду за кордон
 • фотографію на біометричний паспорт
 • трудовий договір і три останні довідки про заробітну плату або довідку з податкової інспекції чи довідку з центру зайнятості (Jobcenter) або управління соціального забезпечення (Sozialamt)
 • підтвердження про реєстрацію в Німеччині.

Запишіться на прийом до відділу в справах іноземців заздалегідь, до закінчення терміну дії вашого дозволу на перебування.

Ви також можете одночасно продовжити свій синій або сірий паспорт. Продовження дозволу на перебування та закордонного паспорта є платним.

Важливо: Ви можете продовжити дозвіл на перебування тільки в тому випадку, якщо Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) не скасувало ваше визнання біженцем або особою, яка має право на притулок. Або не скасувало надання вам субсидіарного захисту, або національну заборону на депортацію. Детальніше про це ви дізнаєтеся під питанням "Чи можу я втратити дозвіл на перебування?".

Чи можу я втратити дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis)?
 • Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) може скасувати ваше визнання як шукача притулку/біженця або надання субсидіарного захисту, а також національну заборону на депортацію. Стосовно осіб, які мають право на притулок і осіб, які визнані біженцями, BAMF, як правило, через три роки перевіряє, чи існують ще причини, які зумовили визнання їх біженцями. Якщо ваша особиста ситуація (наприклад, стан здоров'я) або ситуація у вашій країні кардинально змінилася, то BAMF може скасувати подальше визнання вас як біженця. У цьому випадку відділ у справах іноземців (Ausländerbehörde) також може анулювати або не продовжити дозвіл на перебування.
 • Якщо ви маєте дозвіл на перебування як визнаний біженець, особа, яка має право на притулок, особа, яка має право на субсидіарний захист або на підставі національної заборони на депортацію, і прои цьому ви їдете на батьківщину, то ваше визнання може бути анульовано. У випадку визнаних біженців та осіб, які мають право на притулок, це правило також застосовується при відвідуванні посольства своєї країни.  Якщо ваше визнання біженцем/особою, яка має право на притулок, буде анульовано, то ви також втратите дозвіл на перебування. Однак відділ у справах іноземців перевірить, чи можете ви отримати новий дозвіл на перебування. Якщо це не можливо, то вам, як правило, доведеться покинути Німеччину (§52 1 абз. Закону про перебування). Виняток: якщо ви їдете на батьківщину на короткий час і з поважної причини (наприклад, відвідати важкохвору матір), то відділ у справах іноземців може постановити, що ваше визнання не буде анульовано. Найкраще завчасно проконсультуватися з цього приводу, щоб не ризикувати.
 • Якщо ви перебуваєте в Німеччині не більше шести місяців або виїжджаєте на постійне місце проживання в іншу країну, то термін дії вашого дозволу на перебування зазвичай закінчується (§ 51 Закону про перебування).
 • Ваш дозвіл на перебування може бути анульовано, якщо ви отримали його на підставі неправдивої інформації.
 • Якщо ви становите небезпеку для громадської безпеки та порядку, то вас можуть депортувати. У цьому випадку ви також втратите дозвіл на перебування.

Якщо ви ризикуєте втратити визнання або дозвіл на перебування, то обов'язково зверніться за порадою до консультаційного центру або до адвоката. Адвокатів та консультаційні центри у вашому регіоні ви можете знайти на нашій сторінці "Локальна інформація". Введіть місто, в якому ви живете та тему, яка вас цікавить. Наприклад, пошук притулку, дозвіл на перебування або юридична консультація.

Важливо

Якщо вам не було надано жодної з трьох форм захисту і ви не отримали національну заборону на депортацію, то у вас все ще є декілька можливостей залишитися в Німеччині. Більше про це ви дізнаєтеся в нашому розділі "Заяву про надання притулку відхилено".

Ein Projekt von:

Gefördert durch: